Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Volby

Volby do Evropského parlamentu 2024

Prezident republiky Petr Pavel vyhlásil na základě čl. 63 odst. 2 Ústavy České republiky a § 3 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, v souladu s čl. 11 odst. 2 Aktu o zavedení všeobecných přímých voleb členů Evropského parlamentu vydaného v Úředním listu L 278 dne 8. 10. 1976 a rozhodnutím Rady EU č. 78/639 ze dne 25. 7. 1978, volby do Evropského parlamentu a stanovil dny jejich konání na pátek 7. června 2024 a sobotu 8. června 2024. Rozhodnutí podléhá kontrasignaci předsedou vlády.

Formálně bude termín voleb vyhlášen uveřejněním rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb ve Sbírce zákonů, Vyhledávání právních aktů – e-Sbírka (e-sbirka.cz) a to nejpozději 90 dnů před jejich konáním.

Na těchto stránkách a v časopise STOP budeme postupně zveřejňovat všechny důležité informace k volbám.

Případné dotazy ohledně voleb můžete zaslat na e-mail maskovas@praha13.cz