Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Kluby seniorů

V současné době na území Městské části Praha 13 pracuje 13 klubů seniorů.

Klub seniorů I – vedoucí klubu Eva Montgomeryová, kontakt na vedoucí možný v době schůzek. Klub se schází každé pondělí od 13.00 do 16.00 hod ve Středisku sociálních služeb Praha 13, Trávníčkova 1746 – Velký sál.

Klub seniorů II – vedoucí klubu Alena Dušková – tel. 606 589 929, klub se schází každé úterý od 13.00 do 15.30 hod ve Středisku sociálních služeb Praha 13, Trávníčkova 1746 – Velký sál.

Klub seniorů III – vedoucí klubu Anna Kubištová  – tel. 723 355 250, klub se schází každou středu od 13.00 do 15.30 hod ve Středisku sociálních služeb Praha 13, Trávníčkova 1746 – Malý sál.

Klub seniorů Stodůlky – vedoucí klubu Hana Bláhová – tel. 723 641 217, klub se schází každý čtvrtek od 14.00 do 16.00 hod. ve Středisku sociálních služeb Praha 13, Trávníčkova 1746 – Malý sál.

Klub seniorů Staré Stodůlky – vedoucí klubu Marie Šimková – tel. 737 147 949, klub se schází každý čtvrtek od 13.00 do 15.30 hod ve Středisku sociálních služeb Praha 13, Trávníčkova 1746 – Velký sál.

Klub seniorů a přátel Vidoule – vedoucí klubu František Voříšek – tel. 251 622 283, klub se schází každou první středu v měsíci od 14.30 hod. v Pohostinství U Petrů, Jindrova ul. 280, Praha 13.

Klub seniorů Velká Ohrada – vedoucí klubu Eva Kolínská – tel. 728 363 025, klub se schází každé pondělí a čtvrtek od 14.00 do 16.00 hod v klubovně v Přecechtělově ulici 2229, 155 00 Praha 5.

Turistický klub seniorů – vedoucí klubu Věra Daňková – tel. 732 857 039, klub se schází každé úterý od 14.00 do 16.00 hod ve Středisku sociálních služeb Praha 13, Trávníčkova 1746 – Malý sál. Každý čtvrtek probíhá výlet dle programu klubu.

Klub seniorů 9 (turistický) – vedoucí klubu Eva Antonová, tel. 605 781 462, klub se schází 1 x měsíčně ve středu od 14.00 do 16.00 hod ve Středisku sociálních služeb Praha 13, Trávníčkova 1746 – Velký sál. Další středy v měsíci pořádá vycházky nebo výlety dle programu klubu.

Senior klub 10 – vedoucí klubu JUDr. Jaroslav Šikula – tel. 603 461 311, klub se schází každou středu od 15.30 do 17.15 hod ve Středisku sociálních služeb Praha 13, Trávníčkova 1746 – Malý sál.

Klub seniorů 11 – vedoucí klubu Jana Patrmanová – tel. 723 630 813, klub se schází každé pondělí od 14.00 do 16.00 hod ve Středisku sociálních služeb Praha 13, Trávníčkova 1746 – Malý sál.

 Klub seniorů 12 pétanque – vedoucí klubu Ing. Miroslav Pešout – tel. 736 639 791, klub se schází dle počasí každý čtvrtek od 10.00 do 12.00 hod na pétanque hřišti ve Středisku sociálních služeb Praha 13, Trávníčkova 1746.

Klub seniorů 13 – vedoucí klubu Helena Kubíková, tel. 737 226 512, klub se schází každé pondělí od 13.00 do 15.00 hod v salonku Restaurace Pod Radnicí, Sluneční náměstí 2580/13 158 00 Praha 5.

Našim seniorům slouží
Středisko sociálních služeb Prahy 13