Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rada

Rada městské části Praha 13 pro volební období 2022 – 2026 má devět členů. Starosta, místostarostové a ostatní členové rady byli zvoleni na prvním zasedání stávajícího zastupitelstva 19. 10. 2022. Rada je výkonným orgánem místní samosprávy, schází se dvakrát měsíčně. Prohlédněte si termíny zasedání rady.

Jednání rady jsou neveřejná. Programy, jednotlivé písemné body určené k projednání a usnesení rady jsou uloženy v Odboru kancelář starosty, oddělení organizačně administrativním, kde jsou občanům k dispozici k nahlédnutí nebo k převzetí formou placené informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Prohlédněte si usnesení rady a zastupitelstva.

 

  • PLÁNOVANÉ TERMÍNY ZASEDÁNÍ RADY MČ PRAHA 13: LISTOPAD  2023  – ČERVEN 2024
Měsíc Číslo RMČ Termín RMČ

pondělí

9.00 hodin

leden 1. 8. 1. 2024
2. 22. 1. 2024
únor 3. 12. 2. 2024
4. 26. 2. 2024
březen 5. 11. 3. 2024
6. 25. 3. 2024
duben 7. 8. 4. 2024
8. 22. 4. 2024
květen 9. 6. 5. 2024
10. 20. 5. 2024
Červen 11. 3. 6. 2024
12. 24. 6. 2024

 

  • ČLENOVÉ RADY

Ing. David Vodrážka

starosta

Občanská demokratická strana

 

VodrazkaD@praha13.cz

RNDr. Marcela Plesníková

místostarostka

ANO 2011

 

PlesnikovaM@praha13.cz

Petr Zeman

místostarosta

Občanská demokratická strana

 

ZemanP@praha13.cz

Todlová Ivana

místostarostka

Společně pro Prahu 13

todlovai@praha13.cz

Zelený David

místostarosta

Občanská demokratická strana

 

ZelenyD@praha13.cz

Zbyněk Pastrňák

Občanská demokratická strana

 

PastrnakZ2@praha13.cz

 

doc. Ing. PRAUS Petr, CSc.

Společně pro Prahu 13

 

praus.petr@gmail.com

Ing. Josef Zobal

ANO 2011

 

ZobalJ@praha13.cz

Ing. Michal Drábek

ANO 2011

 

DrabekM@praha13.cz