Logo STOP 10X5
Ceník inzerce
  • Řádková inzerce:

Jedna započatá řádka textu .........................................  65 Kč
Zvýraznění jedné řádky.................................................+30 Kč
Zvýraznění celého textu..................+20 Kč za každou řádku

  • Plošná inzerce:

1 cm2 .............................................................................70 Kč
1/4 strany ................................................................. 7 700 Kč
1/2 strany ................................................................14 300 Kč
Celá strana ..............................................................27 500 Kč
Poslední strana (zadní obálka).................................30 000 Kč + 21 % DPH

  • Slevy za opakovanou inzerci

3 - 4 vydání ....................................................................sleva 5 %
5 - 9 vydání ..................................................................sleva 10 %
10 vydání (celoročně) ..................................................sleva 20 %

Na základě novely zákona č. 362/2009 Sb. o dani z přidané hodnoty, je celková cena inzerce navýšena o 21% DPH.

Příjem řádkové inzerce: 
Petra Fořtová
tel. 235 011 229
e-mail: fortovap@praha13.cz
ÚMČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 58
pondělí, středa 8-18 hodin
úterý, čtvrtek 8-13 hodinPříjem plošné inzerce:
Iveta Šavelová, obchodní ředitelka
tel. 724 274 181
e-mail: iveta.savelova@ceskydomov.cz
Český Domov Media House s.r.o., Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10 – Strašnice

Kontakt na redakci:
Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 13
E-mail:  inzerce@praha13.cz, stop@praha13.cz
Tel.  235 011 229, 235 011 227

Formuláře ke stažení

Podací list řádkového inzerátu 

Ceník inzertní plochy 

 

Zveřejněno: 16.03.2015 – Admin Administrator ; Přečteno 17857 x
Vytisknout