LOGO Praha 13 Integrace RGB 80x80


Společná adresa – Praha 13 v roce  2017

Projekt Společná adresa - Praha 13 je rozdělen do 13 dílčích aktivit, které jsou přímo zaměřené na cílovou skupinu migrantů ze třetích zemí mimo EU a občany Prahy 13 obecně.

Struktura projektu je tvořena ze čtyř priorit: vzdělávání, informovanost, volný čas a regionální spolupráce.

Priorita „Vzdělávání“ staví na spolupráci se šesti mateřskými školami a čtyřmi základními školami, kde probíhá jazyková příprava žáků-cizinců a doučování (včetně prázdninových kurzů češtiny na třech základních školách). Zároveň jsou vzdělávány pedagožky z těchto škol (META o.p.s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů a ÚJOP UK v Praze).  Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. zajišťuje nízkoprahové kurzy češtiny pro dospělé migranty.

„Volný čas“ migrantů a občanů Prahy 13 je v rámci projektu podporován aktivitami v Domě dětí a mládeže Stodůlky, volnočasovým klubem Rozmanitý svět. Ve spolupráci s lokální pobočkou Integračního centra Praha, o.p.s. je realizována kulturně-komunitní akce „Nejsme si cizí…“.

V rámci priority „Informovanost“ jsou publikovány informační letáky v různých jazykových mutacích včetně aktualizace webu MČ Praha 13.

„Regionální spolupráce“ probíhá prostřednictvím dvou setkání Pracovní skupiny Integrace cizinců v MČ Praha 13.

Zaverecne setkani_pozvanka_2017SPOL ADR 2017 AFFICHE


Seznam aktivit:


Doučování Čj v MŠ :

MŠ Mezi Školami 2323

MŠ Havaj, Mezi Školami 2482

MŠ Rosnička, Běhounkova 2474

MŠ Ovčí Hájek 2177

MŠ Husníkova 2075

MŠ Sluníčko pod střechou

 

Prázdninový kurz Čj: 

lkčj

 

Bezplatné doučování v ZŠ:

FZŠ Brdičkova 

ZŠ Klausova

FZŠ Mezi Školami

FZŠ Trávníčkova

 

Výchovně edukativní program pro ZŠ (Divadelta o.s.)

 

Jazykové kurzy pro dospělé (Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.)

KURZY Č CZ

Leták kurzu češtiny - podzim - EN

Leták kurzu češtiny - podzim - RU


otevreny_kurz_Praha 13 podzim_cz

Leták kurzu češtiny - EN
Leták kurzu češtiny - RU

Vzdělávání pedagogů MŠ a ZŠ (META o.p.s – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů)
META_seminar MS_10-31-2017

 

Dvousemestrální zdokonalovací kurz ČJ jako cizí jazyk ÚJOP UK v Praze

 

Kulturní program pro MŠ

 

Klub Rozmanitý svět (FZŠ Trávníčkova, středa od 13,30 do 16,30 hod.)

 

Volnočasové aktivity v DDM Stodůlky
Týden multikultury - LETEM SVĚTEM podzim 2017


 

Kulturní akce „Nejsme si cizí“
nsc affiche
Vytisknout