Předsedkyně
Mgr. Yveta Kvapilová
kvapilovay@praha13.cz
Místopředseda
Ing. Vít Bobysud
BobysudV@praha13.cz
Členové
Daria Křivánková
Ing. Milada Staňková
 Tajemník
Bc. Petr Syrový
Vytisknout