Předseda

Ing. Vít Bobysud
BobysudV@praha13.cz

Místopředsedkyně

Mgr. Blanka Vildová
VildovaB@praha13.cz

 Členové

Mgr. Jana Šimánková
Mgr. Jana Gilíková
Bc. Petr Syrový

 Tajemnice

Mgr. Klára Foudová


Vytisknout