Součková Alice (5. patro, č. 617)
Tel.: 235 011 216, Fax: 235 514 661
E-mail: SouckovaA@praha13.cz
vedoucí odboru
výkonný orgán rady pro zabezpečení výkonu funkce starosty,
místostarostů a dalších dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva


Sekretariát starosty

Kadlecová Petra (5. patro, č. 617)
Tel.: 235 011 337
E-mail: KadlecovaP@praha13.cz
pověřená vedením odboru

Burdová Jana (5. patro, č. 615) 
Tel.:  235 011 203
E-mail: BurdovaJ@praha13.cz
asistentka starosty

Hendrichová Jiřina (5. patro, č. 615)
Tel.: 235 011 212
E-mail: HendrichovaJ@praha13.cz
asistentka starosty

Králová Michala (5.patro, č. 615)
Tel. 235 011 203
E-mail: KralovaM@praha13.cz
asistentka starosty

PhDr. Slávka Fišerová,Ph.D. (5. patro, č. 616)
Tel. 235 011 216
E-mail: FiserovaS@Praha13.cz 

asistentka starosty
 

Sekretariáty místostarostů


Sekretariát místostarostky RNDr. Marcely Plesníkové

Čiperová Lenka (4. patro, č. 514)
Tel.: 235 011 206, Fax: 235 517 597
E-mail: CiperovaL@praha13.cz
asistentka místostarostky


Daňhelková Lucie, DiS. (4. patro, č. 514)
Tel.: 235 011 243, Fax: 235 517 597
E-mail: DanhelkovaL@praha13.cz
asistentka místostarostky
Sekretariát místostarosty Davida Zeleného

Peslová Nikola  (4. patro, č. 513)
Tel.: 235 011 265
E-mail: peslovan@praha13.cz
odb. asistentka místostarosty


Prostecká Jaroslava (4. patro, č. 513)
Tel.: 235 011 267
E-mail: ProsteckaJ@praha13.cz
odb. asistentka místostarostySekretariát
místostarosty Petra Zemana

Miškovská Andrea (5. patro, č. 611)
Tel.: 235 011 208, Fax: 235 011 274
E-mail: MiskovskaA@praha13.cz
asistentka místostarosty


Maryšková Helena (5. patro, č. 611)
Tel.: 235 011 334, Fax: 235 011 274
E-mail: MaryskovaH@praha13.cz
asistentka místostarosty


Pardubický Bohdan (5. patro, č. 636)
Tel.: 235 011 210
E-mail: PardubickyB@praha13.cz
asistent místostarosty


Pardubický Marek (5. patro, č. 636)
Tel.: 235 011 286
E-mail: PardubickyM@praha13.cz
odborný pracovníkAsistentky předsedů výborů ZMČ a další

Zelenková Hana  (4. patro, č. 540)
Tel.: 235 011 615
E-mail: ZelenkovaH@praha13.cz
odborná asistentka předsedů výborů ZMČ
 

Asistentka Místní agendy 21

Janotová Jana  (4. patro, č. 510)
Tel.: 235 011 631
E-mail: janotovaj@praha13.cz
odborný pracovník, koordinátorka agendy MA 21


Asistentka podpory bydlení

Bc. Hrdličková Lucie (4. patro, č. 510)
Tel.: 235 011 258
E-mail: HrdlickovaL@praha13.cz
odborný pracovník, referentka správy místního rozvojeOddělení tisku a informací

Steinerová Lucie, Mgr.
 (5. patro, č. 617a)
Tel: 235 011 217
E-mail: SteinerovaL@praha13.cz
tisková mluvčí
vedoucí oddělení


Černá Eva (5. patro, č. 619)
Tel: 235 011 227
E-mail: CernaE@praha13.cz
šéfredaktorka zpravodaje STOP,
poskytování informací


Novotný Dan, Mgr. (5. patro, č. 618)
Tel: 235 011 226, Fax: 251 619 236
E-mail: NovotnyD@praha13.cz
webmaster, redaktor STOP, poskytování informací


Fořtová Petra (5. patro, č. 618)
Tel: 235 011 229
E-mail: FortovaP@praha13.cz
redaktorka  inzertní služby STOP, poskytování informací


Bělková Hana (přízemí, informace)
Tel: 235 011 144, 235 011 228, Fax: 235 011 465
E-mail: BelkovaH@praha13.cz
poskytování informací, informační recepce


Říčková Andrea (přízemí, informace)
Tel: 235 011 144, 235 011 228, Fax: 235 011 465
E-mail: RickovaA@praha13.cz
poskytování informací, informační recepce
Oddělení organizačně-administrativní

Šlitrová Helena (5. patro, č. 633)
Tel.: 235 011 225
E-mail: SlitrovaH@praha13.cz
vedoucí oddělení
výkonný orgán rady pro zabezpečení činnosti zastupitelstva
a rady městské části, výborů zastupitelstva a komisí rady


Krákorová Jana (5. patro, č. 633)
Tel.: 235 011 223
E-mail: KrakorovaJ@praha13.cz
organizační příprava jednání a pořizování výstupů z jednání rady
a zastupitelstva městské části, evidence usnesení a evidence jejich plněníTřasáková Daniela (5. patro, č. 633)
Tel.: 235 011 222,
E-mail: TrasakovaD@praha13.cz
organizačně- technická agenda jednání orgánů územních samosprávných celků,
výborů,  komisí a zvláštních orgánů

 Zveřejněno: 10.04.2015 – Admin Administrator ; Přečteno 59942 x
Vytisknout