Sekretariát starosty

Kadlecová Petra (5. patro, č. 617)
Tel.: 235 011 337
E-mail: KadlecovaP@praha13.cz
pověřená vedením odboru

Hendrichová Jiřina (5. patro, č. 615)
Tel.: 235 011 212
E-mail: HendrichovaJ@praha13.cz
asistentka starosty

Fialová Šárka (5. patro, č. 615)
Tel.: 235 011 203 
E- mail:  FialovaS@praha13.cz
asistentka starosty


Sekretariáty místostarostů

Sekretariát místostarostky RNDr. Marcely Plesníkové

Čiperová Lenka (4. patro, č. 514)
Tel.: 235 011 206, Fax: 235 517 597
E-mail: CiperovaL@praha13.cz
asistentka místostarostky


Daňhelková Lucie, DiS. (4. patro, č. 514)
Tel.: 235 011 243, Fax: 235 517 597
E-mail: DanhelkovaL@praha13.cz
asistentka místostarostky
Sekretariát místostarosty Davida Zeleného


Prostecká Jaroslava (4. patro, č. 513)
Tel.: 235 011 267
E-mail: ProsteckaJ@praha13.cz
odb. asistentka místostarostySekretariát
místostarosty Petra Zemana

Miškovská Andrea (5. patro, č. 611)
Tel.: 235 011 208, Fax: 235 011 274
E-mail: MiskovskaA@praha13.cz
asistentka místostarosty


Maryšková Helena (5. patro, č. 611)
Tel.: 235 011 334, Fax: 235 011 274
E-mail: MaryskovaH@praha13.cz
asistentka místostarosty


Pardubický Bohdan (5. patro, č. 636)
Tel.: 235 011 210
E-mail: PardubickyB@praha13.cz
asistent místostarosty


Pardubický Marek (5. patro, č. 636)
Tel.: 235 011 286
E-mail: PardubickyM@praha13.cz
odborný pracovník


Sekretariát místostarostky Ivany Todlové

Králová Michala (4.patro, č. 517)
Tel. 235 011 634
E-mail: Kralovam@praha13.cz
asistentka místostarostky

Jakub Sedlák (4.patro, č. 517)
Tel. 253 011 271
E-mail: sedlakj@praha13.cz
asistent místostarostky


Asistentky předsedů výborů ZMČ a další


Asistentka podpory bydlení

Mgr. Fencl Lucie (4. patro, č. 510)
Tel.: 235 011 258
E-mail: Fencll@praha13.cz

odborný pracovník, referentka správy místního rozvojeOddělení tisku a informací

Steinerová Lucie, Mgr. (5. patro, č. 617a)
Tel: 235 011 217
E-mail: SteinerovaL@praha13.cz
tisková mluvčí
vedoucí oddělení


Fořtová Petra (5. patro, č. 619)
Tel: 235 011 229
E-mail: FortovaP@praha13.cz
redaktorka inzertní služby STOP, poskytování informací


Aleš Vrana, Ing. (5. patro, č. 618)
Tel. 235 011 227
E-mail: VranaA@praha13.cz
redaktor časopisu STOP


Bělková Hana (přízemí, informace)
Tel: 235 011 144, 235 011 228, Fax: 235 011 465
E-mail: BelkovaH@praha13.cz
poskytování informací, informační recepce


Říčková Andrea (přízemí, informace)
Tel: 235 011 144, 235 011 228, Fax: 235 011 465
E-mail: RickovaA@praha13.cz
poskytování informací, informační recepce
Oddělení organizačně-administrativní

Šlitrová Helena (5. patro, č. 633)
Tel.: 235 011 225
E-mail: SlitrovaH@praha13.cz
vedoucí oddělení
výkonný orgán rady pro zabezpečení činnosti zastupitelstva
a rady městské části, výborů zastupitelstva a komisí radyTřasáková Daniela (5. patro, č. 633)
Tel.: 235 011 222
E-mail: TrasakovaD@praha13.cz
organizačně- technická agenda jednání orgánů územních samosprávných celků,
výborů,  komisí a zvláštních orgánů


Paulova Lucie, Dis. (5. patro, č. 633)
Tel.: 235 011 223
E-mail: PaulovaL@praha13.cz
odborný pracovník

 Zveřejnil: Admin Administrator ; Přečteno 63628 x
Vytisknout