Odbor - kancelář tajemníka je zřízen RMČ Praha 13 k zabezpečení personálních, vzdělávacích a platových záležitostí v pracovně právních vztazích dlouhodobě uvolněných členů ZMČ a zaměstnanců a úředníků MČ zařazených k výkonu práce do ÚMČ, dále pro zabezpečení obrany a ochrany obyvatelstva městské části.

Ve věcech přenesené působnosti je odbor - kancelář tajemníka zřízen RMČ Praha 13 jako specializované odborné pracoviště zajišťující činnosti na úseku obrany obyvatelstva ve smyslu zák. č. 131/2000 Sb., o hl. Praze v platném znění, Statutu hl. m. Prahy v platném znění a dalšími obecně platnými právními předpisy.

Ve věcech samostatné působnosti je odbor - kancelář tajemníka zřízen RMČ Praha 13 pro zabezpečení personálních, vzdělávacích a platových záležitostí v pracovně právních vztazích dlouhodobě uvolněných členů ZMČ, úředníků a zaměstnanců MČ Praha 13, zařazených do ÚMČ Praha 13, dále činností na úseku krizového řízení a sboru dobrovolných hasičů ve smyslu zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění, Statutu hl. m. Prahy v platném znění a dalších obecně platných právních předpisů.

 

Šmíd Martin, Bc.  (3. patro, č. 442)
Tel. 235 011 616
E-mail: SmidM@praha13.cz
tajemník úřaduMazánková Jana
(3.patro, č. 416)
Tel. 235 011 238, Fax. 235 514 883
E-mail: MazankovaJ@praha13.cz
asistentka tajemníka

Tothová Renata, Bc (1. patro, č. 442)
Tel.: 235 011 629
Metodik spisové služby

Oddělení projektových řízeníHakl Libor, Ing (3. patro, č. 412)
Tel. 235 011 346 Fax. 235 514 883
E-mail: HaklL@praha13.cz
vedoucí oddělení


Čedíková Markéta, Ing. (3. patro, č. 412)
Tel. 235 011 346 Fax. 235 514 883
E-mail: CedikovaM@praha13.cz
koordinátorka fondů EU


Oddělení personální a platovéZemanová Eliška, Bc., DiS. (3. patro, č. 414)
Tel. 235 011 205
E-mail: ZemanovaE@praha13.cz
vedoucí odděleníMoravcová Jana (3. patro, č. 415)
Tel. 235 011 236
E-mail: MoravcovaJ@praha13.cz
personální agenda


Tvarohová Ivana (3. patro, č. 414)
Tel. 235 011 241
E-mail: TvarohovaI@praha13.cz
platová účetní


Matějková Jana (3. patro, č. 414)
Tel. 235 011 242
E-mail: MatejkovaJ@praha13.cz
platová účetní

Mgr. Petra Různarová (3.patro, č. 414)
Tel. 234 011 237
E-mail: RuznarovaP@praha13.cz
platová účetní-rozpočtářka
Vyhnálková Eva (3. patro, č. 415)
Tel. 235 011 251
E-mail: VyhnalkovaE@praha13.cz
personální agenda vzdělávání
Referát krizového řízení


Michut David, Mgr. (3. patro, č. 418)
Tel. 235 011 508
E-mail: MichutD@praha13.cz
referát krizového řízení

Zveřejněno: 25.06.2015 – Admin Administrator ; Přečteno 64054 x
Vytisknout