Praha 13 a plánování sociálních služeb
Smyslem plánování sociálních služeb je vytvořit systém, který odpovídá zjištěným místním potřebám, reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, že vynakládané finanční prostředky na sociální služby jsou efektivně využívány v souladu s potřebami uživatelů, zájmy poskytovatelů a možnostmi zadavatelů sociálních služeb.

Rada městské části Praha 13 se do procesu komunitního plánování přihlásila svým usnesením č. 582 ze dne 29. 8. 2005. V září 2006 se začala v metodě komunitního plánování vzdělávat v Městském centru sociálních služeb a prevence skupina tří lidí a to v rámci projektu Vzdělávání účastníků komunitního plánování sociálních služeb ve správních obvodech Hl. m. Prahy. Za uživatele to byla Iveta Pešková, za poskytovatele Helena Čelišová, zadavatele zastupoval Bohdan Pardubický. Ke skupině se v prosinci 2006 přidal ještě Petr Syrový, který v současnosti koordinuje proces komunitního plánování. V lednu 2007 proběhla reorganizace Odboru sociální péče a zdravotnictví ÚMČ Praha 13, přičemž vzniklo nové oddělení prevence a rozvoje sociálních služeb, do jehož působnosti komunitní plánování patří. Usnesením Rady MČ Praha 13 č. 453 vznikla Přípravná skupina pro komunitní plánování sociálních služeb s mandátem na období červenec - září 2007. V říjnu 2007 se uskutečnilo 1. Veřejné setkání s občany. V současné době vznikají tři pracovní skupiny (rodina, děti a mládež; osoby se zdravotním postižením; senioři), do kterých se můžete zapojit. Ve skupinách budou dále rozvíjeny podněty vzešlé z veřejného setkání a budou vytvářeny dotazníky pro hlubší zjištění potřeb uživatelů sociálních služeb. Usnesením Rady MČ Praha 13 č. 746 byla schválena organizační struktura pro komunitní plánování sociálních služeb.

Aktuality:

Navštivte 7. ročník veletrhu sociálních služeb

Přijďte se v pondělí 24. září od 14.00 do 18.00 na 7. ročníku veletrhu seznámit na Slunečním náměstí před radnicí s poskytovateli sociálních a návazných služeb.
Infostánky, prodej výrobků chráněných dílen, měření fyziologických funkcí...
 
Součástí akce je od 15.00 setkání zástupců poskytovatelů služeb se společensky odpovědnými firmami regionu.

Veletrh se koná pod záštitou místostarosty Pavla Jaroše.

Praha 13 A4 veletrh 9-2018 

2. veřejné setkání s občany o plánování sociálních služeb
V pondělí 23. 6. 2008 od 17.00 hod. se v obřadní síní radnice Městské části Praha 13 uskuteční v pořadí již druhé veřejné setkání na téma plánování sociálních služeb, tentokrát spojené s tvorbou tzv. SWOT analýzy.
Ke stažení: Pozvánka ve formátu DOC ►► 

Prezentace analýz pro oblast sociálních služeb
Ve středu 28.5. 2008 budou od 17.00 hod. v obřadní síni radnice městské části Prahy 13 představeny analýzy: Sociodemografická analýza správního obvodu Prahy 13 pro účely komunitního plánování a Mapování potřeb uživatelů sociálních služeb v městské části Praha 13 a v městské části Praha – Řeporyje.
Analýzy představí zpracovatelé z Demografického informačního centra o.s. a Agora CE. Vítáni jsou všichni zájemci o plánování sociálních služeb.

 
Kontakt
Bc. Petr Syrový
koordinátor plánování sociálních služeb
tel. 235 011 453
syrovyp@praha13.cz
 
Zveřejněno: 28.05.2014 – Admin Administrator ; Přečteno 28517 x
Vytisknout