14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Městská část se řídí předpisy, které obsahují základní ustanovení, vymezení samostatné i přenesené působnosti, činnosti zastupitelstva a rady městské části, mluví o starostovi, tajemníkovi úřadu, výborech, komisích, o činnosti jednotlivých odborů, městské policii a způsobu vydávání vyhlášek. V některých případech se jedná o zvláštní zákony, kterými je upraveno nebo omezeno poskytování informací. Jedná se např. o zákon o právu na informace o životním prostředí (123/1998 Sb.), živnostenský zákon (455/1991 Sb.), zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně nekt. souv. zákonů (301/2000 Sb.). |

Zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

Statut hlavního města Prahy

Vyhlášky hlavního města PrahyV informacích v atriu radnice jsou k dispozici k nahlédnutí v tištěné podobě násl. právní předpisy:

Zákon o hl. městě Praze č. 131/2000 Sb.

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.

Zákon o přestupcích č. 200/1990 Sb.

Daňový řád č. 280/2009 Sb.

Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb.

Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb.

Stavební zákon č. 183/2006 Sb.

Správní řád č. 500/2004 Sb.

Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Zákon o pomoci v hmotné nouzi č. 111/2006 Sb.

Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.

Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně někt. souvisejících zákonů č. 301/2000 Sb.


14.2 Vydané právní předpisy

-

 

Zveřejněno: 04.03.2014 – Admin Administrator ; Přečteno 26492 x
Vytisknout