IMG_7738+.jpg


Sezona 2021/2022

Školní zimní stadion je v provozu od 17. listopadu 2021 dle níže uvedené provozní doby pro veřejnost. Předpokládané ukončení jeho provozu v této sezoně je 31. března 2022.

UPOZORNĚNÍ: změna vyhrazena

OPATŘENÍ COVID-19 


Informace o stadionu:
Technické parametry: délka 62 m, šířka 26 m.
Na stadionu jsou k dispozici 2 malé šatny (kapacita každé cca 30 osob)
a jedna velká šatna (kapacita cca 60 osob).

Provozní doba pro veřejnost:

Pondělí - pátek:
14:30 - 16:30, 17:00 - 19:00

Sobota - neděle:
9:00 - 12:00, 12:30 - 15:30, 16:00 - 19:00 

  

vstupné: za jeden 2 hodinový blok (Po-Pá) / 3 hodinový blok (So+Ne)

dospělé osoby: 50 Kč

děti (6 - 15 let) a senioři (nad 65 let): 25 Kč

děti (do 6 let)  zdarma

Brusle nepůjčujeme!

Broušení bruslí:
denně: 17:00 - 18:00
cena: 60 Kč za 1 pár bruslí

Bruslení pro veřejnost:
V rámci veřejného bruslení není povoleno pořádání organizovaných sku­pi­nových nácviků, závodů a omezování ostatních bruslařů.

Pronájem ledové plochy:

Pro pořádání organizovaných sku­pi­nových nácviků, tréninků, zá­vo­dů je možno si ledovou plochu pronajmout mimo veřejné brus­lení: pro tyto úče­ly je vyhrazena doba od 19:30 do 20:30 každého pra­covního dne.
Bližší informace poskytne pracovník odboru školství ÚMČ Praha 13 Z. Klíma, tel. 235 012 426.

Na stadionu není možné hrát lední hokej: stadion tedy nelze pro­naj­mout za úče­lem pořádání hokejových zápasů nebo turnajů.

 


Bruslení pro školy: (jako alternativní náplň hodin tělesné výchovy)

pondělí – pátek  8:00 – 14:00

cena: 10 Kč za 1 dítě

Školy si mohou objednávat termíny pro toto bruslení u pana Tomáše Koutka, oso­by pověřené správcem stadionu.Kontakt a informace:

Vojtěch Koutek - správce stadionu
Tel. 604 791 592

Adresa:
Bronzová 1387/37
Praha 5 - Stodůlky
155 00
vstup z ulice U Jezera


Upozorňujeme, že parkovací místa pod ledovou plochou byla pronajata rezidentům a nemohou tedy být využívána návštěvníky zimního stadionu.

Jan Šafir, vedoucí odboru školství - tel. 235 012 428
Odbor školství Úřadu MČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5


REŽIMOVÁ OPATŘENÍ COVID- 19

 

Režimová opatření jsou stanovena v souladu s aktuálními mimořádnými opatřeními Minister­stva zdravotnictví ČR.

Zákaz vstupu do prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění Covid-19.

Návštěvníkům je vstup do vnitřních prostor zimního stadionu povolen pouze na základě splnění a doložení jed­né z níže uvedených podmínek (mimo dětí do dovršení 12 let věku):

 • jsou očkováni proti onemocnění Covid-19 (14 dnů po plně dokončeném očkování)

způsob doložení: certifikát o provedené vakcinaci

 • prodělali onemocnění Covid-19 a nepřekročili dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na Covid-19

  způsob doložení: certifikát o prodělaném onemocnění

 • předloží negativní výsledek RT-PCR testu, který byl absolvován nejdéle před 72 hodinami, a jde o osobu

  • do dovršení 18 let věku – věk nutno prokázat

  • která se nemůže podrobit očkování a je schopná tuto skutečnost na místě doložit zá­zna­mem v ISIN (Informační systém infekčních nemocí) či platným lékařským potvr­ze­ním s výslovným uvedením informace, že osoba nemůže být očkována

  • buď bez dokončeného očkování – nutno doložit potvrzením

   nebo s očkováním do­kon­čeným, ale od kterého neuplynula ještě lhůta 14 dnů – nut­no doložit certifikátem o provedené vakcinaci

   V případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, je provozovatel povinen takovou osobu do prostor nevpustit.

   Pro vnitřní prostory platí další opatření:

 • po celou dobu pobytu v budově je povinnost mít nasazený respirátor vyjma prostor, kde se vykonává sportovní činnost (hrací plocha);

 • použít dezinfekci u vstupu;
 • dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru, nejde-li o osoby z jedné domácnosti nebo žáky jedné školy nebo je dozorující osoby.

DĚKUJEME ZA RESPEKTOVÁNÍ PRAVIDEL

A

PŘEJEME VŠEM HEZKÉ BRUSLENÍ

 

 

 

V Praze dne 21. 11. 2021   Mgr. Jan Šafir, v.r.

  vedoucí odboru školství ÚMČ Praha 13


Zveřejněno: 02.03.2015 – Dan Novotný Mgr.   |   Aktualizováno: 17.01.2022 – Eva Černá ; Přečteno 441746 x
Vytisknout