IMG_7738+.jpg


Sezona 2021/2022

Za předpokladu příznivé hygienicko-epidemiologické situace (Covid-19) a při­mě­řeně nízkých venkovních teplot předpokládané zahájení provozu kolem 17. listopadu 2021 a jeho ukončení 31. března 2022.

UPOZORNĚNÍ: změna vyhrazena


Informace o stadionu:
Technické parametry: délka 62 m, šířka 26 m.
Na stadionu jsou k dispozici 2 malé šatny (kapacita každé cca 30 osob)
a jedna velká šatna (kapacita cca 60 osob).

Provozní doba pro veřejnost:

Pondělí - pátek:
14:30 - 16:30, 17:00 - 19:00

Sobota - neděle:
  9:00 - 12:00, 12:30 - 15:30, 16:00 - 19:00

vstupné: za jeden 2 hodinový blok (Po-Pá) / 3 hodinový blok (So+Ne)

dospělé osoby: 50 Kč

děti (6 - 15 let) a senioři (nad 65 let): 25 Kč

děti (do 6 let)  zdarma

Brusle nepůjčujeme!

Broušení bruslí:
denně: 17:00 - 18:00
cena: 60 Kč za 1 pár bruslí

Bruslení pro veřejnost:
V rámci veřejného bruslení není povoleno pořádání organizovaných sku­pi­nových nácviků, závodů a omezování ostatních bruslařů.

Pronájem ledové plochy:

Pro pořádání organizovaných sku­pi­nových nácviků, tréninků, zá­vo­dů je možno si ledovou plochu pronajmout mimo veřejné brus­lení: pro tyto úče­ly je vyhrazena doba od 19:30 do 20:30 každého pra­covního dne.
Bližší informace poskytne pracovník odboru školství ÚMČ Praha 13 Z. Klíma, tel. 235 012 426.

Na stadionu není možné hrát lední hokej: stadion tedy nelze pro­naj­mout za úče­lem pořádání hokejových zápasů nebo turnajů.

 


Bruslení pro školy: (jako alternativní náplň hodin tělesné výchovy)

pondělí – pátek  8:00 – 14:00

cena: 10 Kč za 1 dítě

Školy si mohou objednávat termíny pro toto bruslení u pana Tomáše Koutka, oso­by pověřené správcem stadionu.Kontakt a informace:

Vojtěch Koutek - správce stadionu
Tel. 604 791 592

Adresa:
Bronzová 1387/37
Praha 5 - Stodůlky
155 00
vstup z ulice U Jezera


Upozorňujeme, že parkovací místa pod ledovou plochou byla pronajata rezidentům a nemohou tedy být využívána návštěvníky zimního stadionu.

Jan Šafir, vedoucí odboru školství - tel. 235 012 428
Odbor školství Úřadu MČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5

Zveřejněno: 02.03.2015 – Dan Novotný Mgr.   |   Aktualizováno: 20.09.2021 – Eva Černá ; Přečteno 418474 x
Vytisknout