Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Školní zimní stadion Bronzová

IMG_7738+.jpg

 

SEZONA 2023/24

Vážení příznivci bruslení,

Školní zimní stadion (Bronzová 1387, Praha 13) bude otevřen do 17. března 2024 

Provozní doba pro veřejnost:

Pondělí – pátek:
14:30 – 16:30, 17:00 – 19:00

Sobota – neděle:
9:00 – 12:00, 12:30 – 15:30, 16:00 – 19:00 

Vstupné: za jeden 2 hodinový blok (Po-Pá) / 3 hodinový blok (So+Ne)

dospělé osoby: 65 Kč

děti (6 – 15 let) a senioři (nad 65 let): 35 Kč

děti (do 6 let): zdarma

Upozorňujeme návštěvníky, že veškeré platby jsou možné pouze v hotovosti.

Brusle nepůjčujeme!

Broušení bruslí:
denně: 17:00 – 18:00
cena: 70 Kč za 1 pár bruslí

Bruslení pro veřejnost:
V rámci veřejného bruslení není povoleno pořádání organizovaných sku­pi­nových nácviků, závodů a omezování ostatních bruslařů.

Pronájem ledové plochy:

Pro pořádání organizovaných sku­pi­nových nácviků, tréninků, zá­vo­dů či sou­kromého zájmového bruslení je možno si ledovou plochu pronajmout mimo dobu brus­lení pro školy a pro veřejnost: pro tyto úče­ly je vyhrazen čas od 19:30 do 20:30 hod. ve třech pra­covních dnech týdne (dle dohody) z rozsahu pon­dělí až čtvrtek.

Bližší informace poskytne pracovník odboru školství ÚMČ Praha 13 Z. Klíma, tel. 235 012 426.

Na stadionu není možné hrát lední hokej: stadion tedy nelze pro­naj­mout za úče­lem pořádání hokejových zápasů nebo turnajů.

Na stadionu není možné využívat či produkovat jakýkoliv celoplošný zvukový (hudební, hlasový, rytmický…) doprovod.


Bruslení pro školy: (jako alternativní náplň hodin tělesné výchovy)

pondělí – pátek  8:00 – 14:00

cena: 15 Kč za 1 dítě

Školy si mohou objednávat termíny pro toto bruslení u pana Tomáše Koutka, oso­by pověřené správcem stadionu.


Informace o stadionu:
Technické parametry: délka 62 m, šířka 26 m.
Na stadionu jsou k dispozici 2 malé šatny (kapacita každé cca 30 osob)
a jedna velká šatna (kapacita cca 60 osob).

Kontakt a informace:

Vojtěch Koutek – správce stadionu
Tel. 771 234 221

Adresa:
Bronzová 1387/37
Praha 13 – Stodůlky
155 00
vstup z ulice U Jezera

Upozorňujeme, že parkovací místa pod ledovou plochou byla pronajata rezidentům a nemohou tedy být využívána návštěvníky zimního stadionu.

Jan Šafir, vedoucí odboru školství – tel. 235 012 428
Odbor školství Úřadu MČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5