Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Den otevřených dveří ve FZUŠ Hudební a taneční fakulty AMU v Praze

Praha13
Od: 03.04.2019 Do: 03.04.2019

Srdečně zveme vás a vaše děti na Den otevřených dveří FZUŠStředa 24.
4.  14.00
– 18.00

Den
otevřených dveří ve FZUŠ Hudební a taneční fakulty AMU v Praze

Srdečně zveme vás a
vaše děti na Den otevřených dveří FZUŠ:

– hlavní budova
FZUŠ, K Brance 72/2

– detašované
pracoviště pro hudební a literárně dramatický  

  obor – ZŠ Kuncova 1580/1
– detašované pracoviště pro výtvarný a taneční obor – FZŠ  
  Trávníčkova 1744 (metro B-Luka)
Vždy v půl proběhne v sále hlavní budovy školy malý koncert. U vchodu
do ZŠ Kuncova vás bude čekat průvodce, s kterým můžete nahlédnout do hodin
hudebního a literárně-dramatického oboru. Ve FZŠ Trávníčkova se můžete podívat
na hodinu baletu nebo výuku výtvarného oboru.

Sdílejte článek