Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dvacátá Tříkrálová sbírka

Praha13
Od: 30.12.2019 Do: 30.12.2019

Středa 1. – neděle 12. 1. 2020 Městská část Praha 13Ve dnech od 1. do 12. ledna můžete
v ulicích (nejen) Prahy 13 potkávat koledníky Tříkrálové sbírky.

Farní charita Stodůlky, která má
tuto akci na starosti v naší oblasti, díky sbírce podporuje děti ze sociálně
slabších rodin – hradí jim doučování, školní pomůcky a aktivity, výuku hry na
hudební nástroje apod. Vedle toho pomáhá pečujícím, kteří se starají o své
blízké nemocné či staré.

Sdílejte článek