Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Oslava Dne Země v Centrálním parku

Praha13
Od: 02.03.2020 Do: 02.03.2020

V Centrálním parku na hrázi Stodůleckého rybníka v úterý 28. 4. 2020 od 9.30 do 14.00.Přijměte
naše pozvání na tradiční informační kampaň ke Dni Země, která se bude konat
v Centrálním parku na hrázi Stodůleckého rybníka v úterý 28. 4. 2020 od 9.30 do 14.00. Akci pořádá Odbor životního
prostředí MČ Praha 13 v rámci Místní agendy 21, ve spolupráci s Lesy hl.
m. Prahy, se spolkem Biodiverzita z.s., Trash Hero Praha a Pražskými službami.
Záštitu převzala místostarostka Marcela Plesníková. Kampaň je určená široké
veřejnosti, zejména však dětem ze školek a škol. Díky čím dál většímu zájmu
z řad učitelů i rodin s menšími dětmi jsme s potěšením rozšířili
letošní nabídku témat k ochraně životního prostředí. Na místě budou opět
připravená stanoviště se soutěžemi, hrami pro děti a také informačními
materiály. Formou her dětem ukážeme, jak mohou sami, ve škole nebo
v rodině přispět k ochraně životního prostředí. Na stanovištích Lesů
budou připraveny hry a soutěže o profesích včelaře, myslivce, rybáře a ošetřovatele
záchranné stanice s názvem „Co prozradí klobouk?“. Spolek Biodiverzita pro
účastníky připraví povídání a soutěže o hmyzu. Palčivému tématu „hory odpadů“
se budou věnovat naučné hry a soutěže na stáncích Trash Hero Praha a Pražských
služeb.

Den Země

Dne
22.4.1970 se na různých místech Spojených států shromáždilo na 20 milionů lidí,
aby demonstrovali za zdravější životní prostředí. Kampaň inicioval americký
senátor Gaylord Nelson za podpory i dalších amerických politiků. Cílem
kampaně bylo prosazovat přijetí nových zákonů k ochraně životního prostředí a
podpořit veřejný zájem tuto problematiku. Kampaň již tehdy měla nebývalý ohlas veřejnosti
a dala vzniknout tradici oslav Dne Země, jako mezinárodního svátku životního
prostředí. Den Země slaví milióny lidí z více jak 140 zemí.  Po celém
světě se okolo 22. dubna konají jarmarky, festivaly, pochody, soutěže,
koncerty, úklidové práce a jiné aktivity na tisících místech, které se váží
k ochraně životního prostředí. Od roku 1990 je 22. duben jako světový
svátek životního prostředí slaven i v České republice(http://www.zlutykvet.cz/co_je_den_zeme.html).
Praha 13 se různými formami k oslavám Dne Země již tradičně připojuje.

Sdílejte článek