Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prázdninové kurzy českého jazyka

Praha13
Od: 04.06.2021 Do: 04.06.2021

Kurz má za cíl zlepšit komunikaci a porozumění žáků v českém jazyce a umožnit úspěšné zvládnutí školní docházky.Kurz probíhá ve dvou rovinách:
základní komunikační dovednosti v českém jazyce a doučování a procvičování
české gramatiky. Je určen žákům – cizincům od 6 do 13 let. Má za cíl zlepšit
komunikaci a porozumění žáků v českém jazyce a umožnit úspěšné zvládnutí školní
docházky. Strava není zajištěna. S sebou: přezůvky, psací potřeby, pastelky,
linkovaný sešit, svačinu a pití. Kontakt: Anna Vaculíková, vaculikova@fzsmeziskolami.cz.
Více na www.praha13.cz a na webu pořádajících škol.

 

Sdílejte článek