Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Prodej permanentek do bazénu

Praha13
Od: 23.11.2018 Do: 23.11.2018

Středa 19. 12. 15.00 – 17.00 Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475/29Prodej permanentek na období 7. 1.
– 21. 6. 2019 proběhne v budově gymnázia. Cena jedné hodiny je 75 Kč. Více
informací na www.gymjh.cz.

Sdílejte článek