Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Školička pro budoucí prvňáčky

Praha13
Od: 25.11.2019 Do: 25.11.2019

Středy 4. a 11. 12. 16.00 Základní škola MohylováUsnadnit dětem přestup ze školky do
školy je cílem kurzu, který pro budoucí prvňáčky škola pořádá již šestnáctým
rokem. Jeho náplní je rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafomotorických
dovedností, zrakového a sluchového vnímání, pravolevé orientace, početních
představ a rozvoj myšlení a řeči.

Sdílejte článek