Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Aktuální informace ke koronaviru SARS-CoV-2

Praha13
02.03.2020
Nenechte si ujít

Nejčastější otázky ke koronaviru SARS-CoV-2 původně 2019-nCoVAktuální informace ke koronaviru SARS-CoV-2 původně 2019-nCoV


V souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru
ve světě Ministerstvo zdravotnictví systematicky monitoruje situaci a je
v úzkém spojení jak s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu
nemocí (ECDC), tak i s experty ze Světové zdravotnické organizace (WHO).


Co je koronavirus?
Označení koronavirus se používá pro jakýkoli virus, patřící do podčeledi Coronaviridae.
Jde o souhrnné označení pro čtyři čeledi virů, které způsobují
onemocnění u zvířat a lidí s různým stupněm závažnosti. Název je odvozen
od charakteristického uspořádání povrchových struktur lipidového obalu
virů ve tvaru sluneční korony. Může způsobit běžné obtíže, jako je
nachlazení, kašel, dýchací obtíže, teploty. Ale také smrtící choroby,
jako je dýchací onemocnění zvané těžký akutní respirační syndrom SARS či
infekci MERS.
Nový typ koronaviru SARS-CoV-2 (původně označený jako 2019-nCoV), se
objevil poprvé v na začátku prosince 2019 v čínské provincii Chu-pej, v
níž se nachází jedenáctimilionové město Wu-chan. Vědci už dokázali
popsat genetickou strukturu viru. Čína tyto údaje uvolnila veřejnosti,
takže na výzkumu nyní pracuje řada odborných pracovišť po celém světě.
Onemocnění, které tento koronavirus způsobuje, dostalo označení COVID-19.

Jak se koronavirus přenáší? 
Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o
tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje
nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest. Inkubační doba je
týden až čtrnáct dní. Po týdnu od nakažení se nemoc projeví horečkami,
které neustupují. Mohou být provázené nepříjemnými pocity, bolestmi
kloubů a svalů a brzy se objeví projevy kašle.

Jaké skupiny obyvatel jsou nejohroženější?
Mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři, chronicky nemocní či osoby s oslabenou imunitou.

Hrozí nákaza COVID-19 také v České republice?
Testy ve Státním zdravotním ústavu potvrdily 1. března 2020 první tři izolované případy
lidí, kteří se nakazili koronavirem v zahraničí. U všech je průběh
nemoci mírný. Nakažení jsou izolováni na infekčních klinikách, hygienici
nyní provádí potřebná epidemiologická šetření včetně dohledávání všech
osob, se kterými přišli nakažení do blízkého kontaktu. Na stránkách
Ministerstva zdravotnictví najdete denně aktualizované počty a výsledky testů

Jak se chránit?
Důležité je postupovat tak, jak při klasickém respiračním onemocnění, jako v aktuálním chřipkovém období:

 • vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní;
 • dodržovat základní hygienická pravidla;
 • používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí;
 • nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí;
 • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat
  pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat,
  nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa
  paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak mohou přenést dál);
 • samozřejmě i zdravotníci sami by se měli chránit, jelikož jsou to právě oni, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku.

Pro ty, kdo cestují:

 • pokud se u vás před či během letu objeví příznaky respiračního onemocnění, okamžitě informujte palubní personál 
 • v případě, že jste již na letišti, neopouštějte prostor letiště a
  telefonicky kontaktujte svého lékaře nebo lékařskou pohotovostní službu
  přímo na letišti

Aktuální informace ke koronaviru 2019-nCoV

Existuje vakcína proti nákaze COVID-19?
V současné době není k dispozici vakcína, která by chránila proti tomuto novému koronaviru.  

Jaká je tedy léčba tohoto onemocnění?
Pro infekci COVID-19 není doporučena žádná specifická antivirová léčba.
Lidé infikovaní koronavirem by měli zahájit podpůrnou léčbu, zmírňující
příznaky této infekce. Léčba je vždy individuální a vychází z
konkrétních potřeb pacienta. K podpůrné léčbě se využívají běžně
dostupné léky, množství symptomů onemocnění COVID-19 se dá úspěšně
léčit. Vysokou účinnost léčby potvrzuje na svých stránkách i Světová
zdravotnická organizace.

Je ČR na případný výskyt epidemie COVID-19 připravena?
Česká republika zavedla celou řadu preventivních opatření, která patří
v tomto směru k nepřísnějším v zemích EU. Na nákazu COVID-19 jsme tedy
dobře připraveni. Všechny orgány, které mají na starost ochranu
veřejného zdraví, Národní referenční laboratoř, nemocnice, zdravotnická
záchranná služba a další, jsou v pohotovosti. Zdravotnická zařízení jsou
na nákazu také připravena, ministerstvo vydalo doporučení pro lékaře.
Situaci kolem koronaviru řešila Bezpečnostní rada státu a Ústřední
epidemiologická komise. Je připraven také Pandemický plán ČR.

Kolik má ČR k dispozici infekčních lůžek?
Celkem je možné využít přes 1000 lůžek na infekčních odděleních po celé
České republice. Mezi nimi je specializované pracoviště Nemocnice na
Bulovce. Dále lze aktivovat specializovanou vojenskou nemocnici
v Těchoníně. Pokud by tyto kapacity byly překonány, tak bude aktivováno
zařízení, které se primárně nevěnuje péči o infekční pacienty, a bude
upraveno za tímto účelem.

S kým se mohu poradit?
Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem onemocnění
COVID-19, ať už jste občan či zdravotník, jsou vám k dispozici nonstop
infolinky Státního zdravotního ústavu 724 810 106 a 725 191 367.Zároveň
je možné informovat se na příslušných krajských hygienických stanicích,
popřípadě u vašeho praktického lékaře, který je pro tyto případy
instruován. 

Co mám dělat, pokud pociťuji příznaky onemocnění?
Rozhodně neplatí, že každý, kdo má teplotu a nějaké respirační potíže, trpí infekcí COVID-19.
Každý případ infekce koronavirem musí být charakteristický
epidemiologickými kritérii – tzn. daný jedinec byl v ohnisku nákazy, a
také klinickými kritérii – tzn. vykazuje symptomy, které jsou
charakteristické pro dané onemocnění.

Co dělat, když přicestuji z oblastí zasažených koronavirem?
Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, aby v následujících
14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením
se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka
nad 38 st. C, dýchací obtíže). V případě výskytu výše uvedených příznaků
respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními
osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat
další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou
stanicí.

Na koho se mají občané obrátit, pokud se chtějí nechat vyšetřit na přítomnost infekce COVID-19?
V případě, že bude mít občan obavy o svůj zdravotní stav související
s novým koronavirem, je třeba, aby telefonicky kontaktoval svého
registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovostní službu, popřípadě
místně příslušnou krajskou hygienickou stanici, kde mu poskytnou
informace o dalším postupu v závislosti na zjištěných skutečnostech.

Mohu cestovat do severní Itálie?
Sledujte aktuální informace na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.
Aktuálně Ministerstvo zahraničních věcí na základě rozhodnutí
Bezpečnostní rady státu ze dne 25. února 2020 občanům ČR doporučuje
necestovat do regionu Lombardie a Benátska. Vzhledem k neustálému vývoji
situace doporučujeme při neodkladných cestách registraci do systému DROZD Ministerstva zahraničních věcí. 

Jsou testy schopny odhalit nákazu i v inkubační době?
Testy jsou k dispozici v Národní referenční laboratoři Státního
zdravotního ústavu a jde o test PCR na průkaz nukleové kyseliny. Nejedná
se o test preventivní, nýbrž test, který jednoznačně prokazuje, zda je daný jedinec infikován,
tzn. jestli má virus v krvi nebo například ve výtěru z dýchacích cest.
Národní referenční laboratoř má k dispozici přesnou metodiku Světové
zdravotnické organizace, jak vyšetření provádět. 

Co nastane, pokud se v Česku objeví první případ?
Pokud by se objevil první případ koronaviru také v ČR, jednalo by se
pravděpodobně o tzv. cestovatelskou anamnézu tzn. daný jedinec navštívil
místo, kde byla potvrzena nákaza tímto onemocněním. Takový jedinec by
byl okamžitě izolován a dále by se mapovalo, s kým byl v kontaktu a
další souvislosti, které by pomohly zastavit případné další rozšíření
nákazy. Je velmi důležité upozornit, že s prvním případem se automaticky
nejedná o epidemii, která by ohrožovala celou populaci.

Jsou zavedeny specifické postupy, pokud se ve světě objeví nový typ infekce?
Česká republika má pro tyto situace stanoveny přesné
postupy. Ministerstvo zdravotnictví průběžně informuje vedoucí
pracovníky v oboru ochrana veřejného zdraví, praktické lékařství a
infektologie o aktuálním vývoji epidemiologické situace. Dále resort
zdravotnictví informuje také lékaře a všechny pracovníky ve
zdravotnictví. V pohotovosti je rovněž Národní referenční laboratoř
Státního zdravotního ústavu, která umí odhalit případný výskyt
koronaviru.

 Je možné nakazit se koronavirem, pokud si nechám poslat zboží zásilkou z čínských obchodů?
Onemocnění COVID-19 se přenáší stejně jako jiná respirační onemocnění,
tedy přenosem z člověka na člověka nejsnáze kapénkovou infekcí. Virus
nepřežije mimo lidský organismus více než několik hodin.
Proto se ochranná opatření přijímají především na letištích apod., kde
je velké množství lidí. Proto zásilkové společnosti nebo například ani
Česká pošta žádná taková opatření v souvislosti s možnou nákazou čínským
koronavirem z balíků a zboží nepřijala, protože k tomu není důvod.

Přílohy

Sdílejte článek