Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Aktuální informace pro rodiče a zákonné zástupce

Praha13
01.03.2021
Nenechte si ujít

K zajištěná nezbytné péče o děti ve věku do 10 let, jejichž rodiče nebo zákonní zástupci zajišťují kritickou infrastrukturu, jsou určeny FZŠ Mezi Školami 2322 a Mateřská škola U Rumcajse, Zázvorkova 1994.Od pondělí 1. března jsou na základě
rozhodnutí vlády uzavřeny základní a mateřské školy. V naší městské části jsou
určeny dvě školy, kde bude zajištěna nezbytná péče o děti ve věku do 10 let a
to Fakultní základní škola Mezi Školami 2322 a Mateřská škola U Rumcajse,
Zázvorkova 1994. Do těchto školských zařízení mohou docházet děti, jejichž
rodiče nebo zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní
policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a
příslušníci ozbrojených sil a to v případě, že nemají zajištěnou péči o dítě.
  Bližší informace pro rodiče a zákonné
zástupce z výše uvedené kategorie pracovníků obdržíte od 8.00 do 16.00 hodin na
Odboru školství Úřadu městské části Praha 13, tel. 235 011 432.

 
Informace o nezbytné péči o děti za nouzového stavu pro zaměstnavatele
zajišťující kritickou infrastrukturu najdete na http://skoly.praha-mesto.cz/88614_Informace-o-nezbytne-peci-o-deti-za-nouzoveho-stavu-pro-zamestnavatele-zajistujici-kritickou-infrastrukturu,
kde je mj. i Rámcový popis procesu
umisťování dětí
.

 

Jan Šafir, vedoucí odboru školství

Sdílejte článek