Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Anketní průzkum k dopravě v Praze 13

Praha13
22.03.2021
Nenechte si ujít

Praha 13 spustila nové webové stránky Projekt mobilita, týkající se dopravy na území třináctkyPraha 13 spustila nové webové
stránky týkající se dopravy na území třináctky. Jejich součástí je anketní
dotazník, který nám pomůže identifikovat nejpalčivější problémy v dopravě a
mobilitě, které obyvatele či návštěvníky Prahy 13, nejvíce či nejčastěji trápí.
Všemi relevantními názory, připomínkami, komentáři či náměty se budeme zabývat
a následně pomocí nich navrhneme co nejefektivnější a nejkomplexnější řešení
dopravy a mobility v Praze 13.

Dotazník, za jehož vyplnění předem děkujeme, je anonymní a naleznete ho zde:
https://mobilita.praha13.cz/anketni-pruzkum

Anketní dotazník je součástí
připravovaného Plánu udržitelné městské mobility. Jedná se o strategický
dokument, který má za cíl vytvořit vhodné podmínky pro uspokojení potřeb
mobility lidí a podniků v Praze 13 a jeho okolí a tím také přispět ke zlepšení
kvality života v naší městské části.

 
Cílem dokumentu je tedy za pomoci občanů, místních, regionálních
a státních orgánů hledat a najít možnosti udržitelné městské dopravní obsluhy
území ve všech způsobech a formách dopravy, včetně dopravy veřejné a soukromé,
osobní a nákladní, motorizované i nemotorizované, pohybu a parkování.
 
Tento dokument je zpracováván pro
časové období do roku 2030 a je vytvořen v souladu se Strategickým plánem MČ
Praha 13 a bude rovněž respektovat Plán udržitelné mobility Prahy a okolí.
 
Výsledkem projektu bude návrh
řešení podporující udržitelnou dopravu na území městské části. Na základě
projednaného dokumentu vznikne následně akční plán jako hlavní nástroj k
naplnění cílů Plánu udržitelné městské mobility.
Více na https://mobilita.praha13.cz/.

 

 

Sdílejte článek