Ing. Monika Bouší

V útvaru: Odbory a oddělení / Odbor dopravy
Funkce: odborný pracovník
E-mail: BousiM@praha13.cz
Pracoviště:
Místnost: 2. patro, č. 315
Telefon: 235 011 401
Fax:
Vizitka:

odborná pracovnice

vyhrazené parkovací stání, ZTP, kulturní akce, audiovizuální tvorba, stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení + připojování sousedních nemovitostí - rodinné domy

Vytisknout