Ing. Jaroslav Mareš

V útvaru: Odbor - kancelář tajemníka / Tajemník ÚMČ
Funkce: tajemník ÚMČ
E-mail: MaresJ@praha13.cz
Pracoviště:
Místnost: 3. patro, č. 417
Telefon: 235 011 254
Fax: 235 514 883
Vizitka:

tajemník ÚMČ
vedoucí úřadu
pověřený vedením EO
Vytisknout