Ing. Eva Beránková

V útvaru: Odbor životního prostředí / Oddělení správy životního prostředí
Funkce: odborný pracovník
E-mail: BerankovaE@praha13.cz
Pracoviště:
Místnost: 4. patro, č. 521
Telefon: 235 011 472
Fax:
Mobil:
Vizitka:

péče o veřejnou zeleň ve správě OŽP a její rozvoj v lokalitě Velká Ohrada, Malá Ohrada, Chaby, Třebonice, 
rozpočet, ekologická výchova
Vytisknout