Bc. Jana Dvořáková

V útvaru: Odbor životního prostředí / Oddělení ochrany životního prostředí
Funkce: vedoucí oddělení
E-mail: DvorakovaJ@praha13.cz
Pracoviště:
Místnost: 4. patro, č. 542
Telefon: 235 011 468
Fax:
Vizitka:

vyjadřování k ochraně přírody, kácení dřevin
Vytisknout