Eva Ivanova

V útvaru: Odbor životního prostředí / Oddělení ochrany životního prostředí
Funkce: odborný pracovník
E-mail: IvanovaE@praha13.cz
Pracoviště:
Místnost: 4. patro, č.524
Telefon: 235 011 469
Fax:
Mobil:
Vizitka:

ochrana ovzduší, stanoviska k projektovým dokumentacím
Vytisknout