Ing. David Svoboda

V útvaru: Odbor životního prostředí / Oddělení ochrany životního prostředí
Funkce: odborný pracovník
E-mail: SvobodaD@praha13.cz
Pracoviště:
Místnost: 4. patro, č. 542
Telefon: 235 011 473
Fax:
Vizitka:

lovecké a rybářské lístky, ochrana lesů, kontroly v oblasti rostlinolékařské péče
Vytisknout