Anna Pospíšilová

V útvaru: Odbor sociální péče / Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Funkce: vedoucí oddělení
E-mail: PospisilovaA@praha13.cz
Pracoviště:
Místnost: 2. patro, č. 325
Telefon: 235 011 445
Fax:
Vizitka:

vedoucí OSPOD
Vytisknout