Bc. Martina Koloušková

V útvaru: Odbor občansko-správní / Oddělení matrik a ověřování
Funkce: vedoucí oddělení
E-mail: KolouskovaM@praha13.cz
Pracoviště:
Místnost: 3. patro, č. 427
Telefon: 235 011 316
Fax:
Vizitka:

matrika narození, matrika manželství, státní občanství, agenda změny jména a příjmení
Vytisknout