Liběna Škrabalová

V útvaru: Odbor občansko-správní / Oddělení matrik a ověřování
Funkce: odborný pracovník
E-mail: SkrabalovaL@praha13.cz
Pracoviště:
Místnost: přízemí, č. 112
Telefon: 235 011 318
Fax:
Vizitka:

vidimace, legalizace (shoda opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu) a jejich evidence,
správní poplatky, agenda likvidace nadací, orientace, přísedící Obvodního soudu pro Prahu 5

Vytisknout