Mgr. Monika Turková

V útvaru: Odbor občansko-správní / Oddělení správního trestání
Funkce:
E-mail: TurkovaM@praha13.cz
Pracoviště:
Místnost: 3. patro, č. 431
Telefon: 235 011 489
Fax:
Mobil:
Vizitka:

přestupková řízení na úseku veřejného pořádku, občanského soužití, majetku, řízení k předběžné ochraně před zásahy do práv občanů (§ 5 zák. č. 40/1964); spolupráce s městskou policií při předvádění občanů, kteří se nedostavují k řízení, agenda výkonu trestu obecně prospěšných prací
Vytisknout