Andrea Veverková DiS.

V útvaru: Odbor občansko-správní / Oddělení matrik a ověřování
Funkce: odborný pracovník
E-mail: VeverkovaA@praha13.cz
Pracoviště:
Místnost: přízemí, č. 112
Telefon: 235 011 270
Fax:
Vizitka:

vidimace, legalizace (shoda opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu) a jejich evidence, správní poplatky

Vytisknout