Jana Veverková

V útvaru: Odbor občansko-správní / Oddělení matrik a ověřování
Funkce: matrikář(ka)
E-mail: veverkovaj@praha13.cz
Pracoviště:
Místnost: 3. patro, č. 447
Telefon: 235 011 312
Fax:
Vizitka:

matrika manželství, osvědčení k církevnímu sňatku

vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství,

vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření registrovaného partnerství

Vytisknout