Jana Rajtorová

V útvaru: Odbor ekonomický / Oddělení daní a poplatků
Funkce: odborný pracovník
E-mail: RajtorovaJ@praha13.cz
Pracoviště:
Místnost: 4.patro, č. 531
Telefon: 235 011 413
Fax:
Vizitka:

poplatek za užívání veřejného prostranství, tržní řád
Vytisknout