Bc. Miroslav Jíra

V útvaru: Odbory a oddělení / Odbor dopravy
Funkce: odborný pracovník
E-mail: JiraM@praha13.cz
Pracoviště:
Místnost: 2.patro, č. 315
Telefon: 235 011 402
Fax:
Vizitka:

zástupce vedoucího odboru dopravy
stavební zábory, připojování pozemní komunikace, připojování sousedních nemovitostí k pozemní komunikaci,
MHD, světelná signalizace, vraky vozidel, svodidla a zábradlí, dohled nad čistotou komunikací
Vytisknout