Bc. Danuše Říhová

V útvaru: Odbory a oddělení / Odbor majetkový, bytový a investiční
Funkce: odborný pracovník
E-mail: RihovaD@praha13.cz
Pracoviště:
Místnost: 4. patro, č. 519
Telefon: 235 011 211
Fax:
Mobil:
Vizitka:

asistentka, odborný pracovník
Vytisknout