(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UR 0320/2018 12 1. Zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Mgr. Jakuba Lapáčka 2. Vznik mandátu nové členky Zastupitelstva MČ Praha 13 Mgr. Soni Dóžové pondělí 25. června 2018
UR 0319/2018 12 Námitky pondělí 25. června 2018
UR 0318/2018 12 Souhlas k přijetí finančních darů na akci "Rozloučení se školou" pondělí 25. června 2018
UR 0317/2018 12 Návrh nařízení, kterým se mění nařízení č. 7/2016 Sb. HMP, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy pondělí 25. června 2018
UR 0316/2018 12 Návrh Zásad pro usměrnění tržních míst v MČ Praha 13 pondělí 25. června 2018
UR 0315/2018 12 Žádost Střediska praktického vyučování, přísp.org., o souhlas se změnou účelu užívání pronajatých prostor v PLCNB, Seydlerova 2451, P5 pondělí 25. června 2018
UR 0314/2018 12 Uzavření nájemní smlouvy v obj. Lýskova 1593, Praha 5 pondělí 25. června 2018
UR 0313/2018 12 Výpověď z nájmu prostoru sloužícího podnikání na adrese Hostinského 1533, Praha 5 pondělí 25. června 2018
UR 0312/2018 12 Prodloužení smluv o nájmu služebního bytu; rozšíření ubytování v apartmánu č. 5 v PLCNB, Seydlerova 2451, P5; prodloužení přístřeší v ubytovacím zařízení MČ P13, Heranova 1547, P5 pondělí 25. června 2018
UR 0311/2018 12 Revokace usn. RMČ P13 č. 0116/2018 ze dne 12.03.2018 pondělí 25. června 2018
UR 0310/2018 12 Úprava usnesení č. UR 0282/2018 ze dne 11.06.2018 pondělí 25. června 2018
UR 0309/2018 12 Stanovisko k uložení inženýrských sítí na pozemcích parc. č. 2860/10 a 2864/1 v k.ú. Stodůlky pondělí 25. června 2018
UR 0308/2018 12 Volební místo č. 13042 v Třebonicích pondělí 25. června 2018
UR 0307/2018 12 Výpůjčka zařízení pro uživatele Tísňové péče Areíon - Život 90, z.ú. pondělí 25. června 2018
UR 0306/2018 12 Návrh na mimořádnou odměnu řediteli Střediska sociálních služeb Prahy 13 pondělí 25. června 2018
UR 0305/2018 12 Příkazní smlouva na zajištění BOZP na výstavbu kuchyně a jídelny v areálu FZŠ Trávníčkova 1744 pondělí 25. června 2018
UR 0304/2018 12 Příkazní smlouva na zajištění TDI na akci - Výstavba kuchyně a jídelny v areálu FZŠ Trávníčkova 1744 pondělí 25. června 2018
UR 0303/2018 12 Smlouva o veřejném provedení uměleckého díla pondělí 25. června 2018
UR 0302/2018 12 Prováděcí smlouva k Rámcové smlouvě na pořízení licencí k produktům Microsoft pondělí 25. června 2018
UR 0301/2018 12 Návrh textu provozních řádů na pikniková místa v Centrálním parku a Údolí Motolského potoka ve správě odboru životního prostředí pondělí 25. června 2018
UR 0300/2018 12 Výběr nejvhodnější nabídky podané na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce vyhlášenou ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem "Revitalizace veřejného prostoru Velká Ohrada" pondělí 25. června 2018
UR 0299/2018 12 Výběr nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Revitalizace vnitrobloku Fingerova-DH" pondělí 25. června 2018
UR 0298/2018 12 Výběr nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Revitalizace vnitrobloku Lýskova-loď" pondělí 25. června 2018
UR 0297/2018 12 Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Revitalizace dětského hřiště Kocianova, Stodůlky", stavební práce pondělí 25. června 2018
UR 0296/2018 12 Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Revitalizace dvou sportovišť na sídlišti Velká Ohrada ve vnitroblocích C a F Praha 13" pondělí 25. června 2018
UR 0295/2018 12 Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce SH ve vnitrobloku Ovčí hájek" pondělí 25. června 2018
UR 0294/2018 12 Nařízení odvodu z fondu investic FZŠ Brdičkova 1878 a ZŠ Klausova 2450 pondělí 25. června 2018
UR 0293/2018 12 Žádost o použití finančních prostředků z investičního fondu SSS Prahy 13 na nákup nového vozu k přepravě klientů pondělí 25. června 2018
UR 0292/2018 12 Žádost o změnu finančního plánu Střediska sociálních služeb Prahy 13 k 30.06.2018 pondělí 25. června 2018
UR 0291/2018 12 Rozpočtové změny za měsíc červen 2018 pondělí 25. června 2018
12345...

M - Mimořádná schůze