(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UR 0468/2018 19 Zřízení a personální složení komise Rady MČ Praha 13, komise škodní a pro likvidaci majetku pondělí 5. listopadu 2018
UR 0467/2018 19 Pronájem plochy Školního zimního stadionu Bronzová 1378/37 pro provozování stánku s občerstvením pondělí 5. listopadu 2018
UR 0466/2018 19 Pronájem části pozemku parc.č. 2131/90, k.ú. Stodůlky, za účelem revitalizace lodžií na panelovém domě pondělí 5. listopadu 2018
UR 0465/2018 19 Pronájem částí pozemků parc.č. 2860/114 a parc.č. 2909/1, k.ú. Stodůlky pondělí 5. listopadu 2018
UR 0464/2018 19 Souhlas vlastníka sousedních pozemků parc.č. 2235/1 a parc.č. 2241/5, k.ú. Stodůlky, s novostavbou rodinného domu pondělí 5. listopadu 2018
UR 0463/2018 19 Doplnění usnesení č. UR 0065/2017 o pozemek parc. č. 2235/3 v k.ú. Stodůlky k souhlasu s uložením multifunkčního kabelu na pozemcích v k.ú. Stodůlky pondělí 5. listopadu 2018
UR 0462/2018 19 Souhlas s oplocením pozemků parc. č. 1236/131 a parc. č. 1236/330 v k.ú. Stodůlky pondělí 5. listopadu 2018
UR 0461/2018 19 Pronájem části pozemku parc. č. 2315/281 v k.ú. Stodůlky za účelem uložení kabelové sítě pondělí 5. listopadu 2018
UR 0460/2018 19 Pověření členů Zastupitelstva městské části Praha 13 funkcí oddávajícího a pověření k užívání závěsného odznaku se státním znakem pro volební období let 2018 - 2022. Stanovení úředně určené místnosti a doby pro uzavírání manželství na území městské části Praha 13 v roce 2019 pondělí 5. listopadu 2018
UR 0459/2018 19 Personální změny ve složení správní rady Sociálního fondu zaměstnavatele pondělí 5. listopadu 2018
UR 0458/2018 19 Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 7720993910 ze dne 25.11.2016 na pojištění movitých a nemovitých věcí pondělí 5. listopadu 2018
UR 0457/2018 19 Odprodej notebooku pondělí 5. listopadu 2018
UR 0456/2018 19 Plán inventur na rok 2018 pondělí 5. listopadu 2018
UR 0455/2018 19 Žádost o změnu finančního plánu Střediska sociálních služeb Prahy 13 k 5.11.2018 pondělí 5. listopadu 2018
UR 0454/2018 19 Rozpočtové změny za měsíc listopad 2018 pondělí 5. listopadu 2018
UR 0453/2018 18 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DOT/04/03/006833/2018 - Dodatek č.1 pondělí 22. října 2018
UR 0452/2018 18 Návrh programu pro ustavující zasedání ZMČ Praha 13 pondělí 22. října 2018
UR 0451/2018 18 Návrh na stanovení měsíčních odměn pro neuvolněné členy Zastupitelstva MČ Praha 13 podle výkonu jednotlivých funkcí pondělí 22. října 2018
UR 0450/2018 18 Stanovení paušální částky náhrady ušlé mzdy nebo výdělku pro kalendářní rok 2019 pro neuvolněné členy ZMČ Praha 13, stanovení nejvyšší částky, kterou lze poskytnout za kalendářní měsíc a stanovení doby nezbytně nutné k výkonu funkce neuvolněného člena ZMČ Praha 13 pondělí 22. října 2018
UR 0449/2018 18 Obnova vozového parku MČ Praha 13 pondělí 22. října 2018
UR 0448/2018 18 Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Revitalizace sportovního hřiště v Třebonicích, Praha 13" pondělí 22. října 2018
UR 0447/2018 18 Žádost o účelovou finanční dotaci pondělí 22. října 2018
UR 0446/2018 18 Rozpočtové změny za měsíc říjen 2018 - II.část pondělí 22. října 2018
UR 0445/2018 17 Výběr dodavatele pro uzavření koncesní smlouvy na služby realizované ve zjednodušeném režimu pod názvem "Koncese na provozování domova pro seniory a zajištění souvisejících služeb" pondělí 8. října 2018
UR 0444/2018 17 Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí darů pondělí 8. října 2018
UR 0443/2018 17 Oznámení konkurzní komise o výsledku konkurzního řízení pro výkon činnosti ředitele/ředitelky Mateřské školy, Praha 13, Vlasákova 955 pondělí 8. října 2018
UR 0442/2018 17 Zvýšení platu ředitelky MŠ a vedoucího RO Kozel časovým postupem pondělí 8. října 2018
UR 0441/2018 17 Žádost nájemce o prodloužení nájmu prostor sloužících podnikání v PLCNB, Seydlerova 2451, P5 pondělí 8. října 2018
UR 0440/2018 17 Stanovisko pro MHMP k prodeji (event. pronájmu) pozemku parc.č. 1080/51 v k.ú. Stodůlky pondělí 8. října 2018
UR 0439/2018 17 Stanovisko vlastníka sousedního pozemku k rekonstrukci garáže a oplocení na pozemcích parc.č. 2409/3, 2409/2, 2410/1 a 2407 v k.ú. Stodůlky pondělí 8. října 2018
12345...

M - Mimořádná schůze