(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UR 0517/2019 20 Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku pondělí 18. listopadu 2019
UR 0516/2019 20 Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí darů pondělí 18. listopadu 2019
UR 0515/2019 20 Návrh na přiznání mimořádných odměn ředitelkám a ředitelům MŠ, ZŠ a DDM zřizovaných MČ Praha 13 za II. pololetí školního roku 2018/2019 pondělí 18. listopadu 2019
UR 0514/2019 20 Předávací protokol - svěření movitého majetku objektu Kozel pondělí 18. listopadu 2019
UR 0513/2019 20 Návrh na pronájem 1 bytu MČ Praha 13 pondělí 18. listopadu 2019
UR 0512/2019 20 Návrh na pronájem prostoru sloužícího podnikání v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5 pondělí 18. listopadu 2019
UR 0511/2019 20 Prodloužení smluv o nájmu služebního bytu a smlouvy o nájmu bytu pondělí 18. listopadu 2019
UR 0510/2019 20 Pronájem ledové plochy Školního zimního stadionu Bronzová 1387/37 pondělí 18. listopadu 2019
UR 0509/2019 20 Návrh na prodloužení podnájemních smluv v bytech ve vlastnictví HMP pondělí 18. listopadu 2019
UR 0508/2019 20 Zřízení sídla společnosti v objektu Polikliniky Hostinského 1533, Praha 5 pondělí 18. listopadu 2019
UR 0507/2019 20 Pronájem prostoru sloužícího podnikání č.106 v obj. Polikliniky Janského 2254, Praha 5 pondělí 18. listopadu 2019
UR 0506/2019 20 Ukončení nájmu nebytových prostor v obj. Polikliniky Janského 2254, Praha 5 pondělí 18. listopadu 2019
UR 0505/2019 20 Ukončení nájmu v ubytovně Bronzová 2572/4, Praha 5, změna ubytovací jednotky, přidělení ubytovací jednotky pondělí 18. listopadu 2019
UR 0504/2019 20 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemkům parc. č. 2214/1 a parc. č. 2685/1 v k.ú. Stodůlky pondělí 18. listopadu 2019
UR 0503/2019 20 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 2909/1 v k.ú. Stodůlky pondělí 18. listopadu 2019
UR 0502/2019 20 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemkům parc. č. 2909/1 a parc. č. 2915 v k.ú. Stodůlky pondělí 18. listopadu 2019
UR 0501/2019 20 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2342/623 v k.ú. Stodůlky pondělí 18. listopadu 2019
UR 0500/2019 20 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 265/1, parc. č. 265/2, parc. č. 265/3, parc. č. 266 a parc. č. 2689 v k.ú. Stodůlky pondělí 18. listopadu 2019
UR 0499/2019 20 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 2860/10 a parc. č. 2864/1 v k.ú. Stodůlky pondělí 18. listopadu 2019
UR 0498/2019 20 Souhlas vlastníka pozemků parc.č. 2341/1 a 2390/1 v k.ú. Stodůlky se stavebnímu úpravami rodinného domu č.p. 1626 v k.ú. Stodůlky pondělí 18. listopadu 2019
UR 0497/2019 20 Výpůjčka části pozemku parc. č. 2401/46 v k.ú. Stodůlky pondělí 18. listopadu 2019
UR 0496/2019 20 Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 pondělí 18. listopadu 2019
UR 0495/2019 20 Souhlas se splátkovým kalendářem u Smluv o nájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti Stodůlky a Krteň pondělí 18. listopadu 2019
UR 0494/2019 20 Prodej pozemku parc. č. 97/23 v k.ú. Stodůlky pondělí 18. listopadu 2019
UR 0493/2019 20 Prodej nebytových jednotek vč. spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a zastavěných pozemcích podle seznamu NJ č. 13 pondělí 18. listopadu 2019
UR 0492/2019 20 Vykoupení pozemků v k.ú. Stodůlky zastavěných stavbami a komunikacemi v majetku MČ Praha 13 pondělí 18. listopadu 2019
UR 0491/2019 20 Informace o získání Atestu pro Informační systém úřadu pondělí 18. listopadu 2019
UR 0490/2019 20 Smlouva na zavedení řízení managementu bezpečnosti informací v prostředí ÚMČ Praha 13 dle normy ISO 27001 včetně přípravy na certifikaci pondělí 18. listopadu 2019
UR 0489/2019 20 Statut fondu občanských obřadů městské části Praha 13 pondělí 18. listopadu 2019
UR 0488/2019 20 Kolektivní smlouva pondělí 18. listopadu 2019
12345...

M - Mimořádná schůze