(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UR 0249/2023 10 Smlouva MŠ ÚSMĚV o nájmu služebního bytu pondělí 29. května 2023
UR 0248/2023 10 Žádost o rozšíření smlouvy o nájmu prostorů sloužící podnikání o spolunájemce pondělí 29. května 2023
UR 0247/2023 10 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. S/095/2022/OMBI ze dne 28.4.2022 na pronájem prostorů sloužících podnikání pondělí 29. května 2023
UR 0246/2023 10 Návrh na skončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5, dohodou pondělí 29. května 2023
UR 0245/2023 10 Výpověď spolunájemce z nájmu prostorů sloužících podnikání v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5 pondělí 29. května 2023
UR 0244/2023 10 Žádost o rozšíření smlouvy o nájmu prostorů sloužících podnikání o spolunájemce a žádost o umístění sídla společnosti pondělí 29. května 2023
UR 0243/2023 10 Návrh na pronájem 1 bytu MČ Praha 13 pondělí 29. května 2023
UR 0242/2023 10 Prodloužení smluv o nájmu služebního bytu ve školách v MČ Praha 13 a prodloužení smlouvy o ubytování v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5 pondělí 29. května 2023
UR 0241/2023 10 Pronájem prostoru sloužícího podnikání číslo 130 v objektu Polikliniky Hostinského 1533, Praha 5 pondělí 29. května 2023
UR 0240/2023 10 Krátkodobé smlouvy o nájmu prostor ve školách pondělí 29. května 2023
UR 0239/2023 10 Nařízení odvodu z fondu investic MŠ Zázvorkova 1994 pondělí 29. května 2023
UR 0238/2023 10 Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí darů pondělí 29. května 2023
UR 0237/2023 10 Souhlas s pokácením stromů na pozemcích parc. č. 2131/684 a 2688/27 v k. ú. Stodůlky pondělí 29. května 2023
UR 0236/2023 10 Stanovisko vlastníka pozemku parc. č. 2203/1 v k. ú. Stodůlky k připojení na stávající dopravní a inženýrskou infrastrukturu, dle projektové dokumentace bytového domu „Rezidence Stodůlky" pondělí 29. května 2023
UR 0235/2023 10 Stanovisko vlastníka pozemku parc. č. 2205/5 v k. ú. Stodůlky, k projektové dokumentaci pro sloučené územní řízení a stavební povolení pondělí 29. května 2023
UR 0234/2023 10 Pronájem částí pozemků v k. ú. Stodůlky za účelem akce "Obnova kabelů kNN - Ohrada 3" s PREdistribuce, a. s., IČO 27376516 pondělí 29. května 2023
UR 0233/2023 10 Pronájem části pozemku parc. č. 2341/1 v k. ú. Stodůlky, za účelem připojení rodinného domu k vodovodní přípojce pondělí 29. května 2023
UR 0232/2023 10 Technická zhodnocení nemovitého majetku - budov - předávací protokoly pondělí 29. května 2023
UR 0231/2023 10 Smlouva o spolupráci s Blankou Kučerovou na zajištění konání akce Vítání občánků pondělí 29. května 2023
UR 0230/2023 10 Smlouva o spolupráci s Liborem Kalkusem na zajištění konání akce Vítání občánků pondělí 29. května 2023
UR 0229/2023 10 Jednací řád komisí Rady městské části Praha 13 pondělí 29. května 2023
UR 0228/2023 10 Personální změna v komisi škodní a pro likvidaci majetku pondělí 29. května 2023
UR 0227/2023 10 Personální změna ve složení Správní rady Sociálního fondu zaměstnavatele pondělí 29. května 2023
UR 0226/2023 10 "Rekonstrukce dětské hřiště Janského I. a II. část, Praha 13" pondělí 29. května 2023
UR 0225/2023 10 Návrh na opakované vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem "Výměna stávajících svítidel za úsporná svítidla - FZŠ Brdičkova, Praha 13 a ZŠ Mládí, Praha 13" pondělí 29. května 2023
UR 0224/2023 10 Připomínky k návrhu studie "Sluneční náměstí a pěší korzo Seydlerova" - dopracování studie pondělí 29. května 2023
UR 0223/2023 10 Střednědobý výhled rozpočtu školských příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 13 pondělí 29. května 2023
UR 0222/2023 10 Účetní závěrky příspěvkových organizací k 31.3.2023 pondělí 29. května 2023
UR 0221/2023 10 Účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2022 pondělí 29. května 2023
UR 0220/2023 10 Žádosti o účelové dotace na podporu sportu pondělí 29. května 2023
12345...

M - Mimořádná schůze