(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UR 0214/2019 9 Dotace ze státního rozpočtu na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) pro rok 2019 pondělí 13. května 2019
UR 0213/2019 9 Vrácení přeplatku na nájemném spol. IZOLTECHNIK CZECH, s.r.o. pondělí 13. května 2019
UR 0212/2019 9 Stanovisko pro MHMP k úplatnému převodu části pozemků parc. č. 2160/160 a parc. č. 2160/299 v k.ú. Stodůlky pondělí 13. května 2019
UR 0211/2019 9 Stanovisko pro MHMP k úplatnému převodu části pozemků parc. č. 1220/1 a parc.č. 2031/1 v k.ú. Jinonice. pondělí 13. května 2019
UR 0210/2019 9 Žádost BENU Česká republika, a.s., nájemce NP v PLCNB, Seydlerova 2451, P5, o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 25.2.2019 pondělí 13. května 2019
UR 0209/2019 9 Žádost IMUNALE, s.r.o., nájemce NP v PLCNB, Seydlerova 2451, P5, o souhlas s podnájmem místnosti č. C106 pondělí 13. května 2019
UR 0208/2019 9 Návrh na pronájem 2 bytů MČ Praha 13 pondělí 13. května 2019
UR 0207/2019 9 Uzavření smluv o nájmu služebního bytu, dohody o skončení nájmu služebního bytu a prodloužení smlouvy o nájmu služebního bytu pondělí 13. května 2019
UR 0206/2019 9 Návrh na neuplatnění inflačního koeficientu stanoveného ČSÚ pondělí 13. května 2019
UR 0205/2019 9 Krátkodobé smlouvy o nájmu prostor ve školských zařízeních pondělí 13. května 2019
UR 0204/2019 9 Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 pondělí 13. května 2019
UR 0203/2019 9 Uzavření smlouvy o úhradě mimořádných nákladů spojených s konáním svatebního obřadu na území matričního obvodu Praha 13 pondělí 13. května 2019
UR 0202/2019 9 Jmenování nového předsedy Redakční rady zpravodaje STOP pondělí 13. května 2019
UR 0201/2019 9 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na "Parkové úpravy s vodním prvkem (Revitalizace veřejného prostoru Velká Ohrada)" pondělí 13. května 2019
UR 0200/2019 9 Smlouva o poskytování daňového poradenství pondělí 13. května 2019
UR 0199/2019 9 Revokace usnesení RMČ č.0327/2018 ze dne 30.7.2018 pondělí 13. května 2019
UR 0198/2019 9 Zřízení a personální složení komise rady MČ Praha 13: Komise dotační pro oblast sociální pondělí 13. května 2019
UR 0197/2019 9 Smlouva o výpůjčce č. 9/19/365/0029 pondělí 13. května 2019
UR 0196/2019 9 Žádost Střediska sociálních služeb Prahy 13 o převod zůstatku příspěvku zřizovatele pondělí 13. května 2019
UR 0195/2019 9 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DVS/04/03/007780/2019 pondělí 13. května 2019
UR 0194/2019 9 Návrh komise na rozdělení dotací v oblasti volného času pro rok 2019 pondělí 13. května 2019
UR 0193/2019 9 Rozpočtové změny za měsíc květen 2019 pondělí 13. května 2019
UR 0192/2019 9 1. Zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Tomáše Murňáka 2. Vznik mandátu nového člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Tomáše Krejčího pondělí 13. května 2019
UR 0191/2019 8 Doplnění usnesení č. UR 0176/2019 ze dne 15. 4. 2019 - Předávací protokol - svěření movitého majetku FZŠ Trávníčkova 1744 pondělí 29. dubna 2019
UR 0190/2019 8 Přiznání mimořádné odměny k životnímu jubileu pondělí 29. dubna 2019
UR 0189/2019 8 Technická zhodnocení budov - předávací protokoly pondělí 29. dubna 2019
UR 0188/2019 8 Pronájem části pozemku parc. č. 2023 a parc. č. 2024 v k.ú. Jinonice pondělí 29. dubna 2019
UR 0187/2019 8 Souhlas vlastníka sousedního pozemku parc. č. 2235/1 v k.ú. Stodůlky pondělí 29. dubna 2019
UR 0186/2019 8 Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod s firmou Pražské vodovody a kanalizace, a.s. pondělí 29. dubna 2019
UR 0185/2019 8 Smlouvy o výpůjčce radiostanic a nabíječů od HZS hl. m. Prahy pro JSDH Stodůlky a Třebonice pondělí 29. dubna 2019
12345...

M - Mimořádná schůze