(d.m.)

Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UR 0014/2022 1 Úprava platů ředitelek a ředitelů MŠ, ZŠ a DDM zřizovaných MČ Praha 13 pondělí 10. ledna 2022
UR 0013/2022 1 Ukončení smlouvy o pronájem parkovacího místa dohodou a návrh na uzavření smlouvy s novým nájemcem daného parkovacího místa pod budovou Školního zimního stadionu (Bronzová 1387/37, Praha 13) pondělí 10. ledna 2022
UR 0012/2022 1 Souhlas vlastníka sousedního pozemku parc.č. 2131/88 v k.ú. Stodůlky se stavbou - revitalizace BD U Jezera 2044/8, Praha 5 - Stodůlky, dle projektové dokumentace pondělí 10. ledna 2022
UR 0011/2022 1 Souhlas vlastníka sousedního pozemku parc. č. 2258 v k. ú. Stodůlky s přestavbou RD na pozemcích parc. č. 1827/1, 1828/1, 1828/2 a 1828/3, vše v k.ú. Stodůlky pondělí 10. ledna 2022
UR 0010/2022 1 Žádost o souhlas se stavebními úpravami a udržovacími pracemi na pozemku 2131/421 v rámci modernizace a rozšíření sportovního hřiště pondělí 10. ledna 2022
UR 0009/2022 1 Souhlas vlastníka pozemku se stavbou „S-150558, Praha 13 – Stodůlky, Münzbergerových 2811 – nová SD 922, kNN (S-150558)“ na pozemcích v k.ú. Stodůlky pondělí 10. ledna 2022
UR 0008/2022 1 Pronájem částí pozemků parc. č. 155/130, parc. č. 160/2, parc. č. 160/13, parc. č. 160/115, parc. č. 160/120 a parc. č. 2186/1, vše v k.ú. Stodůlky, za účelem umístění staveništní techniky, zařízení staveniště, výkopů pro přípojky IS pondělí 10. ledna 2022
UR 0007/2022 1 Stanovisko k vydání územního rozhodnutí za účelem akce "Modernizace sítě VO, lokalita Praha 13, Velká Ohrada, synergická a nesynergická část" na pozemcích v k.ú. Stodůlky pondělí 10. ledna 2022
UR 0006/2022 1 Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 pondělí 10. ledna 2022
UR 0005/2022 1 Dodatek č. 3 k Zásadám pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva MČ Praha 13 pondělí 10. ledna 2022
UR 0004/2022 1 Stanovení paušální částky náhrady ušlé mzdy nebo výdělku pro kalendářní rok 2022 pro neuvolněné členy ZMČ Praha 13, stanovení nejvyšší částky, kterou lze poskytnout za kalendářní měsíc a stanovení doby nezbytně nutné k výkonu funkce neuvolněného člena ZMČ Praha 13 pondělí 10. ledna 2022
UR 0003/2022 1 Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na dodávky v jednacím řízení bez uveřejnění s názvem "Dodávka tepla pro radnici městské části Praha 13" pondělí 10. ledna 2022
UR 0002/2022 1 Návrh na opakované vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem "Dodávka a montáž LED svítidel, úspora energie – ZŠ Janského, Praha 13 a ZŠ Bronzová, Praha 13" pondělí 10. ledna 2022
UR 0001/2022 1 Rozpočtové změny za měsíce prosinec 2021 - III. část a leden 2022 pondělí 10. ledna 2022

M - Mimořádná schůze