(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UR 0290/2018 11 Důvodová zpráva Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu - doplnění pondělí 11. června 2018
UR 0289/2018 11 Návrh programu pro 20. zasedání ZMČ Praha 13 konané dne 20.06.2018 pondělí 11. června 2018
UR 0288/2018 11 Potvrzení ředitelkám a ředitelům MŠ, ZŠ a DDM zřizovaných MČ Praha 13 o prodloužení jmenování k výkonu práce pondělí 11. června 2018
UR 0287/2018 11 Přiznání osobního příplatku ředitelce DDM Stodůlky pondělí 11. června 2018
UR 0286/2018 11 Krátkodobé smlouvy o nájmu prostor ve školských zařízeních pondělí 11. června 2018
UR 0285/2018 11 Výpověď nájemní smlouvy č. S/323/268/1602/J/2011 ze dne 09.02.2011 pondělí 11. června 2018
UR 0284/2018 11 Uzavření smlouvy o umístění nereklamních doplňků ve vlastnictví MČ Praha 13 na zařízeních veřejného osvětlení pondělí 11. června 2018
UR 0283/2018 11 Pronájem částí pozemků parc.č. 2254/1 a parc.č. 2235/2 k.ú. Stodůlky pondělí 11. června 2018
UR 0282/2018 11 Pronájem částí pozemků parc.č. 2131/122, parc.č. 2131/123, parc.č. 2131/125 a parc.č. 2131/126, k.ú. Stodůlky pondělí 11. června 2018
UR 0281/2018 11 Souhlas vlastníka pozemku parc. č. 162/143 v k.ú. Stodůlky s akcí „Oprava mostu X037 Lišnická – Jeremiášova“ pondělí 11. června 2018
UR 0280/2018 11 Souhlas vlastníka sousedního pozemku parc.č. 2205/5 v k.ú.Stodůlky s přestavbou rodinného domu na bytový dům na pozemku parc.č. 643 a parc.č. 644, vše v k.ú. Stodůlky pondělí 11. června 2018
UR 0279/2018 11 Žádost o výpůjčku části pozemku parc.č. 2265/1 v k.ú. Stodůlky pro vyhrazené parkování pro držitele průkazu ZTP pondělí 11. června 2018
UR 0278/2018 11 Zpráva o plnění usnesení Rady MČ Praha 13 pondělí 11. června 2018
UR 0277/2018 11 1. Smlouva o výpůjčce - modely 2. Smlouva o výpůjčce - vitríny 3. Pojistná smlouva - výstava modelů pondělí 11. června 2018
UR 0276/2018 11 Koncepce rodinné politiky pro městkou část Praha 13 na období 2018 – 2024 pondělí 11. června 2018
UR 0275/2018 11 Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 5 pondělí 11. června 2018
UR 0274/2018 11 Smlouva o zpracování osobních údajů - Respect, a.s. pondělí 11. června 2018
UR 0273/2018 11 Souhlas s uzavřením "Smlouvy o dodávce vody" pondělí 11. června 2018
UR 0272/2018 11 Uzavření darovacích smluv se členy vítězného týmu prvního Ideathonu MČ Praha 13 pondělí 11. června 2018
UR 0271/2018 11 Dotace ze státního rozpočtu na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2018 pondělí 11. června 2018
UR 0270/2018 11 Žádost o dotaci na rozvoj sportu pondělí 11. června 2018
UR 0269/2018 11 Žádosti o účelové finanční dotace na rozvoj sportu pondělí 11. června 2018
UR 0268/2018 11 Změna účelu využití finančních prostředků z prodeje BJ pondělí 11. června 2018
UR 0267/2018 10 Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí darů pondělí 28. května 2018
UR 0266/2018 10 Krátkodobé smlouvy o nájmu prostor ve školských zařízeních pondělí 28. května 2018
UR 0265/2018 10 Žádost nájemce NP v PLCNB, Seydlerova 2451, P5, o pronájem části chodby pondělí 28. května 2018
UR 0264/2018 10 Ukončení smlouvy o pronájem parkovacího místa pod budovou Školního zimního stadionu Bronzová 1387/37 dohodou pondělí 28. května 2018
UR 0263/2018 10 Výpověď z nájmu prostor sloužících podnikání v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5 pondělí 28. května 2018
UR 0262/2018 10 Žádost o umístění sídla spolku "Sportovní klub Aktis Praha z.s." v bytě pondělí 28. května 2018
UR 0261/2018 10 Žádost o poskytnutí internetového připojení optickým kabelem a žádost o souhlas se zprovozněním veřejných wifi hotspotů MIIA v PLCNB, Seydlerova 2451, P5, pondělí 28. května 2018
12345...

M - Mimořádná schůze