USNESENÍ RADY č. UR 0335/2020

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 31.08.2020

USNESENÍ číslo UR 0335/2020 ze dne 31.08.2020

43. Návrh programu pro 10. zasedání ZMČ Praha 13 konané dne 9.9.2020

Rada městské části

I. předkládá návrh programu pro 10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13 konané dne 9.9.2020

II. doporučuje

ZMČschválit návrh programu pro 10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13 konané dne 9.9.2020 dle přílohy č. 2 materiálu

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 539_Usneseni.pdf (94,2 kB)