USNESENÍ RADY č. UR 0228/2023

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

10. schůze rady MČ z 29.05.2023

USNESENÍ číslo UR 0228/2023 ze dne 29.05.2023

17. Personální změna v komisi škodní a pro likvidaci majetku

Rada městské části

I. bere na vědomí

ukončení pracovního poměru Ing. Jaroslava Mareše

II. jmenuje

nového člena komise škodní a pro likvidaci majetku Bc. Martina Šmída

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 263_Usneseni.pdf (93,4 kB)