USNESENÍ RADY č. UR 0223/2023

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

10. schůze rady MČ z 29.05.2023

USNESENÍ číslo UR 0223/2023 ze dne 29.05.2023

12. Střednědobý výhled rozpočtu školských příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 13

Rada městské části

I. schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu školských příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 13 na rok 2024 a 2025 dle přílohy č. 2

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 23_Usneseni.pdf (93,6 kB)