(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UR 0540/2021 21 Návrh programu pro 16. zasedání ZMČ Praha 13 konané v mimořádném termínu dne 17.12.2021 pondělí 6. prosince 2021
UR 0539/2021 21 Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku pondělí 6. prosince 2021
UR 0538/2021 21 Krátkodobé smlouvy o nájmu prostor ve školských zařízeních pondělí 6. prosince 2021
UR 0537/2021 21 Návrh na výpověď z nájmu prostoru sloužícího podnikání v poliklinice Janského 2254, Praha 5 pondělí 6. prosince 2021
UR 0536/2021 21 Skončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu Kuncova 2573/3a, Praha 5 pondělí 6. prosince 2021
UR 0535/2021 21 Pronájem ledové plochy Školního zimního stadionu Bronzová 1378/37 pondělí 6. prosince 2021
UR 0534/2021 21 Smlouva o výpůjčce pozemku s hlavním městem Prahou č.VYP/35/05/013287/2021 pondělí 6. prosince 2021
UR 0533/2021 21 Souhlas vlastníka pozemku s napojením veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 2131/142 v k.ú. Stodůlky pondělí 6. prosince 2021
UR 0532/2021 21 Žádost o odkoupení ev. pronájem pozemků parc.č. 1509 a 1511/1 v k.ú. Stodůlky pondělí 6. prosince 2021
UR 0531/2021 21 Pronájem části pozemků parc.č. 205/9 a parc.č. 2690/14 v k.ú. Stodůlky za účelem uložení sítí elektronických komunikací v rámci stavby "ACR 202001139 ASSAR 15038C" pondělí 6. prosince 2021
UR 0530/2021 21 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. S/127/2021/OMBI ze dne 21.9.2021 k pozemku parc. č. 2131/42 v k.ú. Stodůlky pondělí 6. prosince 2021
UR 0529/2021 21 Převod finančních prostředků ZŠ Bronzová s RVJ, Bronzová 2027 do rezervního fondu pondělí 6. prosince 2021
UR 0528/2021 21 Použití rezervního fondu MŠ Motýlek, Vlasákova 955 pondělí 6. prosince 2021
UR 0527/2021 21 Nařízení odvodu z fondu investic DDM Stodůlky pondělí 6. prosince 2021
UR 0526/2021 21 Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 6667200450 ze dne 26.11.2020 pondělí 6. prosince 2021
UR 0525/2021 21 Aktualizace smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod pondělí 6. prosince 2021
UR 0524/2021 21 EYWA Kulturní a vzdělávací centrum Ovčí hájek na pozemcích parc.č. 3097/9, 3097/7, 2860/85, 2860/123 a 2860/124 v k.ú. Stodůlky pondělí 6. prosince 2021
UR 0523/2021 21 Návrh na opakované vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem "Výměna výplní otvorů v obvodovém plášti – MŠ Trávníčkova, MŠ Horákova a MŠ Hostinského" pondělí 6. prosince 2021
UR 0522/2021 21 Navýšení příspěvku zřizovatele Středisku sociálních služeb Prahy 13 o částku 829.000 Kč pondělí 6. prosince 2021
UR 0521/2021 21 Žádost o účelovou finanční dotaci na rozvoj kultury pondělí 6. prosince 2021
UR 0520/2021 21 Rozpočtové změny za měsíc prosinec 2021 pondělí 6. prosince 2021
UR 0519/2021 21 1. Zánik mandátu členky Zastupitelstva MČ Praha 13 Miroslavy Nekolné 2. Vznik mandátu nového člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Romana Michla pondělí 6. prosince 2021
UR 0518/2021 20 Návrh programu pro 15. zasedání ZMČ Praha 13 konané dne 8.12.2021 pondělí 22. listopadu 2021
UR 0517/2021 20 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu pondělí 22. listopadu 2021
UR 0516/2021 20 Žádost Marie Müllerové, IČO 40770338, o souhlas s podnájmem pronajaté místnosti č. D607 v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5 pondělí 22. listopadu 2021
UR 0515/2021 20 Návrh na skončení nájmu prostorů sloužících podnikání v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5, dohodou pondělí 22. listopadu 2021
UR 0514/2021 20 Žádost o rozšíření nájemní smlouvy o dalšího nájemce v prostoru č.101, Hostinského 1533, Praha 5 pondělí 22. listopadu 2021
UR 0513/2021 20 Prodloužení smluv o nájmu služebního bytu, uzavření smluv o nájmu služebního bytu, prodloužení smlouvy o nájmu bytu, skončení nájmu bytu zvláštního určení a garážového stání pondělí 22. listopadu 2021
UR 0512/2021 20 Návrh na pronájem 1 bytu MČ Praha 13 pondělí 22. listopadu 2021
UR 0511/2021 20 Pronájem části pozemku parc.č. 1607/47 v k.ú. Stodůlky o výměře 6 m2 za účelem uložení plynovodní přípojky pondělí 22. listopadu 2021
12345...

M - Mimořádná schůze