(d.m.)

1234
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UR 0099/2024 4 Návrh programu pro 7. zasedání ZMČ Praha 13 konané dne 13.03.2024 pondělí 26. února 2024
UR 0098/2024 4 Nařízení č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy pondělí 26. února 2024
UR 0097/2024 4 Revokace usnesení č. UR 0073/2011 ze dne 31.1.2011 pondělí 26. února 2024
UR 0096/2024 4 Odvolání ředitelky MŠ ROZMARÝNEK, Praha 13, Chlupova 1799 k 31.7.2024 a vyhlášení konkurzního řízení pro výkon činnosti ředitelky/ředitele výše uvedené školy pondělí 26. února 2024
UR 0095/2024 4 Smlouva o ubytování (ubyt. jednotka č. 2 na ubytovně pro učitele /adres. místem: Bronzová 2572/4, Stodůlky, Praha 5/) pondělí 26. února 2024
UR 0094/2024 4 Zvýšení platu ředitelky MŠ PASTELKA, Praha 13, Horákova 2064 časovým postupem pondělí 26. února 2024
UR 0093/2024 4 Ocenění pedagogů základních a mateřských škol u příležitosti Dne učitelů pondělí 26. února 2024
UR 0092/2024 4 Návrh na pronájem prostorů sloužících podnikání v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5 pondělí 26. února 2024
UR 0091/2024 4 Návrh na pronájem prostorů sloužících podnikání v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5 pondělí 26. února 2024
UR 0090/2024 4 Návrh na skončení nájmu prostorů sloužících podnikání v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5, dohodou pondělí 26. února 2024
UR 0089/2024 4 Návrh na pronájem prostorů sloužících podnikání v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5 pondělí 26. února 2024
UR 0088/2024 4 Návrh na pronájem 1 bytu MČ Praha 13 pondělí 26. února 2024
UR 0087/2024 4 Stavební úprava v objektu Polikliniky Hostinského 1533, Praha 5 pondělí 26. února 2024
UR 0086/2024 4 Pronájem částí pozemků parc. č. 2342/316 a parc. č. 2342/317 v k. ú. Stodůlky pondělí 26. února 2024
UR 0085/2024 4 Souhlas s kácením dřevin, umístěním kanalizační stoky a účelové komunikace pro údržbu kanalizační stoky na parc. č. 2182/2 a 157/25 a vynětím části pozemku parc. č. 157/25, vše v k. ú. Stodůlky ze ZPF pondělí 26. února 2024
UR 0084/2024 4 Žádost na hlavní město Prahu o zrušení omezujících podmínek vztahujících se k pozemku parc. č. 2860/128 k. ú. Stodůlky uvedených v příloze č. 10 vyhlášky 55/2000 Sb. pondělí 26. února 2024
UR 0083/2024 4 Směna pozemků v k. ú. Stodůlky a k. ú. Třebonice mezi MČ Praha 13 a spol. Stodůlky JIH 2, a. s. pondělí 26. února 2024
UR 0082/2024 4 Žádost na HMP o svěření objektu č. p. 1987 vč. pozemku parc. č. 102/4 a parc. č. 102/3, vše v k. ú. Stodůlky pondělí 26. února 2024
UR 0081/2024 4 Stanovisko pro MHMP k nabídce ÚZSVM na bezúplatný převod pozemku parc. č. 2010/220 v k. ú. Stodůlky pondělí 26. února 2024
UR 0080/2024 4 Vykoupení pozemků v k. ú. Stodůlky zastavěných stavbami a komunikacemi v majetku MČ Praha 13 pondělí 26. února 2024
UR 0079/2024 4 Pronájem části pozemku parc. č. 10/1 v k. ú. Třebonice za účelem vybudování vodovodní přípojky a přeložky veřejného osvětlení pondělí 26. února 2024
UR 0078/2024 4 Souhlas vlastníka pozemku parc. č. 2160/128 v k. ú. Stodůlky s dočasnou stavbou "STREAT kontejner" na tržišti LUKA, souhlas vlastníka sousedního pozemku parc. č. 2160/178 v k. ú. Stodůlky s navrhovaným umístěním této stavby pondělí 26. února 2024
UR 0077/2024 4 Pronájem části pozemků parc. č. 2342/314 a parc. č. 2342/317 v k. ú. Stodůlky za účelem rekonstrukce fasády a lodžií BD Kurzova 2241-2245 pondělí 26. února 2024
UR 0076/2024 4 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností T-Mobile Czech Republic, a. s., v rámci stavby "TMCZ_Symfonická, K Zahrádkám, Praha 13PP 157702“ pondělí 26. února 2024
UR 0075/2024 4 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 155/25, parc. č. 160/13, parc. č. 160/28, parc. č. 160/29, parc. č. 160/115, parc. č. 160/120 a parc. č. 162/72, vše v k. ú. Stodůlky (S-144768) pondělí 26. února 2024
UR 0074/2024 4 Stanovisko ke směně pozemku parc. č. 1165/118 a dále k prodeji pozemků parc. č. 1165/23, 1165/24, 1165/117 a 1165/118, vše v k. ú. Stodůlky pondělí 26. února 2024
UR 0073/2024 4 Prodej části pozemku parc. č. 2229/1 v k. ú. Stodůlky o výměře cca 140 m2 pondělí 26. února 2024
UR 0072/2024 4 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 155/130 a parc. č. 160/120, vše v k. ú. Stodůlky (S-153555)" pondělí 26. února 2024
UR 0071/2024 4 Pronájem částí pozemků v k. ú. Stodůlky za účelem odstranění starých přípojkových skříní elektro v rámci stavby „Praha 13 - Stodůlky, Ohrada 3, EVR, obnova kNN, S-149652" pondělí 26. února 2024
UR 0070/2024 4 Revokace usnesení č. UR 0546/2023 ze dne 18.12.2023 pondělí 26. února 2024
1234

M - Mimořádná schůze