USNESENÍ RADY č. UR 0540/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

21. schůze rady MČ z 06.12.2021

USNESENÍ číslo UR 0540/2021 ze dne 06.12.2021

23. Návrh programu pro 16. zasedání ZMČ Praha 13 konané v mimořádném termínu dne 17.12.2021

Rada městské části

I. předkládá návrh programu pro 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13 konané v mimořádném termínu dne 17.12.2021

II. doporučuje

ZMČschválit návrh programu pro 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13 konané v mimořádném termínu dne 17.12.2021 dle přílohy č. 2 materiálu

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 83_Usneseni.pdf (93,7 kB)