USNESENÍ RADY č. UR 0358/2023

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 28.08.2023

USNESENÍ číslo UR 0358/2023 ze dne 28.08.2023

31. Ukončení smlouvy o pronájmu parkovacího stání v 1. nadzemním podlaží haly "Školního zimního stadionu" (Bronzová 1387/37, Praha 13) dohodou a návrh na uzavření smlouvy s novou nájemkyní tohoto parkovacího místa

Rada městské části

I. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu;

II. schvaluje

• ukončení nájemní smlouvy č. S/065/2023/OŠ s paní XXXXXX XXXXXXXXX dohodou k 31.8.2023 • pronájem parkovacího stání č. 23 v 1. nadzemním podlaží haly "Školního zimního stadionu" (Bronzová 1387/37, Praha 13) paní XXXXXXXX XXX od 1.9.2023

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové • podepsat dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. S/065/2023/OŠ s paní XXXXXX XXXXXXXXX • podepsat nájemní smlouvu s paní XXXXXXXXX XXX na pronájem parkovacího stání č. 23 v 1. nadzemním podlaží haly "Školního zimního stadionu" (Bronzová 1387/37, Praha 13)

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 31.08.2023

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ivana Todlová v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 83_Usneseni.pdf (98,1 kB)