(d.m.)

12
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UZ 0355/2018 19 Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku středa 18. dubna 2018
UZ 0354/2018 19 Žádost o svěření pozemku parc. č. 2780/144 v k.ú. Stodůlky středa 18. dubna 2018
UZ 0353/2018 19 Prodej spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. 1851 v k.ú. Jinonice středa 18. dubna 2018
UZ 0352/2018 19 Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích parc.č. 1080/8, 1080/9, 1080/116 a 1080/117 v k.ú. Stodůlky středa 18. dubna 2018
UZ 0351/2018 19 Prodej pozemku parc.č. 453/1 a části pozemku parc.č. 2198/3 v k.ú. Stodůlky středa 18. dubna 2018
UZ 0350/2018 19 Prodej pozemku parc. č. 2651/10 odděleného od pozemku parc. č. 2651/1 v k.ú. Stodůlky středa 18. dubna 2018
UZ 0349/2018 19 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2908/2 v k.ú. Stodůlky středa 18. dubna 2018
UZ 0348/2018 19 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DOT/04/03/006833/2018 středa 18. dubna 2018
UZ 0347/2018 19 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DVS/04/03/006768/2018 středa 18. dubna 2018
UZ 0346/2018 19 Žádosti o dotace na rozvoj sportu středa 18. dubna 2018
UZ 0345/2018 19 Smlouva o poskytnutí dotace pro projekt KD Mlejn, o.p.s. středa 18. dubna 2018
UZ 0344/2018 19 Změna využití finančních prostředků z prodeje BJ středa 18. dubna 2018
UZ 0343/2018 19 Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 středa 18. dubna 2018
UZ 0342/2018 19 Rozpočtové změny za měsíce únor - březen 2018 středa 18. dubna 2018
UZ 0341/2018 19 Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2017 (roční rozbor hospodaření MČ Praha 13 za rok 2017) a roční účetní závěrka MČ Praha 13 za rok 2017 středa 18. dubna 2018
UZ 0340/2018 18 Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 středa 21. února 2018
UZ 0339/2018 18 Úprava usnesení ZMČ Praha 13 UZ 0311/2017 ze dne 6.12.2017 středa 21. února 2018
UZ 0338/2018 18 Narovnání majetkoprávních vztahů - prodej pozemků parc.č. 1547/2 a parc.č. 1548/2 k.ú. Stodůlky středa 21. února 2018
UZ 0337/2018 18 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 266, parc. č. 265/1, parc. č. 265/2 a parc. č. 2191/1 v k.ú. Stodůlky středa 21. února 2018
UZ 0336/2018 18 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1189 v k.ú. Hořejší Vrchlabí středa 21. února 2018
UZ 0335/2018 18 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 2194/1 v k.ú. Stodůlky středa 21. února 2018
UZ 0334/2018 18 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 1625/4, 2235/2 a 2695/11 v k.ú. Stodůlky středa 21. února 2018
UZ 0333/2018 18 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2312/16 v k.ú. Stodůlky středa 21. února 2018
UZ 0332/2018 18 Revokace usnesení č. UZ 0308/2017 z 6. 12. 2017 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DVS/04/03/006148/2017 - Dodatek č. 2 středa 21. února 2018
UZ 0331/2018 18 Prováděcí dokument Priorit rozvoje sociálních a návazných služeb pro občany městské části Praha 13 na období let 2017 - 2020 středa 21. února 2018
UZ 0330/2018 18 Dodatek č. 1 ke Statutu fondu občanských obřadů MČ Praha 13 středa 21. února 2018
UZ 0329/2018 18 Personální změna ve Výboru pro dopravu a bezpečnost ZMČ Praha 13 středa 21. února 2018
UZ 0328/2018 18 FÓRUM MÍSTNÍ Agendy 21 - 10 priorit středa 21. února 2018
UZ 0327/2018 18 Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ středa 21. února 2018
UZ 0326/2018 18 Žádosti o dotaci na rozvoj sportu středa 21. února 2018
12

M - Mimořádná schůze