(d.m.)

12
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UZ 0225/2021 14 Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 středa 8. září 2021
UZ 0224/2021 14 Vykoupení pozemků v k.ú. Stodůlky zastavěných stavbami a komunikacemi v majetku MČ Praha 13 středa 8. září 2021
UZ 0223/2021 14 Odstranění duplicity vlastnického práva k pozemkům parc.č. 1055/4, 1055/8, 1055/23 a 1055/30, v k.ú. Stodůlky středa 8. září 2021
UZ 0222/2021 14 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, a.s., IČO 27376516, k pozemkům parc. č. 1041/1 a parc. č. 2216/2 v k.ú. Stodůlky středa 8. září 2021
UZ 0221/2021 14 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, a.s., IČO 27376516, k pozemkům v k.ú. Stodůlky středa 8. září 2021
UZ 0220/2021 14 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům v k.ú. Stodůlky se společností CETIN, a.s., s názvem stavby „11010-063892 RVDSL1724_A_A_SMNJ305-SMNJ1HR_OK" středa 8. září 2021
UZ 0219/2021 14 Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č.2213/1 v k.ú. Stodůlky v souvislosti s přípojkou NN kabelu AYKY 3x185+95 v ulici Okruhová středa 8. září 2021
UZ 0218/2021 14 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům parc. č. 2780/111, parc. č. 2860/114 a parc. č. 2860/177, v k.ú. Stodůlky středa 8. září 2021
UZ 0217/2021 14 Změna ÚPn hl.m. Prahy - Revitalizace budov stanice metra Nové Butovice na pozemcích parc. č. 2915, 2919, 2920, 2921, 2933, 2934, 2935, 2936, 2932, 2929/4, v katastrálním území Stodůlky středa 8. září 2021
UZ 0216/2021 14 Akční plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2022 a hodnotící zpráva za rok 2021 středa 8. září 2021
UZ 0215/2021 14 Žádosti o dotace na rozvoj sportu středa 8. září 2021
UZ 0214/2021 14 Udělení dotací v sociální oblasti středa 8. září 2021
UZ 0213/2021 14 Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 středa 8. září 2021
UZ 0212/2021 14 Rozpočtové změny za měsíce květen (II. část) - červenec 2021 středa 8. září 2021
UZ 0211/2021 14 Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2021 a účetní závěrka MČ Praha 13 za 1. pololetí 2021 středa 8. září 2021
UZ 0210/2021 13 Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 středa 9. června 2021
UZ 0209/2021 13 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2908/4 v k.ú. Stodůlky středa 9. června 2021
UZ 0208/2021 13 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 2400/1, 2608, 2654/5, 2654/6 a 2654/61 v k.ú. Stodůlky středa 9. června 2021
UZ 0207/2021 13 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku parc. č. 162/270 v k.ú. Stodůlky středa 9. června 2021
UZ 0206/2021 13 Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2194/1 v k.ú. Stodůlky v souvislosti s vynucenou přeložkou kabelového vedení NN středa 9. června 2021
UZ 0205/2021 13 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemkům parc.č. 3097/1 a 3097/8 v k.ú. Stodůlky středa 9. června 2021
UZ 0204/2021 13 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku parc. č. 2245/3 v k.ú. Stodůlky pro stavbu „Optická síť FTTH Praha 13 - Stodůlky, oblast Melodická, FTTx0_A_PH_Stodůlky Melodická_UR, SAP 11010-098056" středa 9. června 2021
UZ 0203/2021 13 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemkům parc.č. 2160/29 a 2160/75 v k.ú. Stodůlky se společností CETIN, a.s., ke stavbě s názvem "FTTx0_A_PH_Luka_PRLUK1_UR" středa 9. června 2021
UZ 0202/2021 13 Prodej pozemků parc.č. 2198/3 a 2198/7 v k.ú. Stodůlky středa 9. června 2021
UZ 0201/2021 13 Odstranění duplicitního vlastnictví k pozemku parc.č. 2695/17 v k.ú. Stodůlky středa 9. června 2021
UZ 0200/2021 13 Vykoupení pozemků v k.ú. Stodůlky zastavěných stavbami a komunikacemi v majetku MČ Praha 13 středa 9. června 2021
UZ 0199/2021 13 Podnět na pořízení změny územního plánu SÚ hl. m. Prahy – změna funkční plochy ZP – parky, historické zahrady a hřbitovy na funkční plochu DU - urbanisticky významné plochy a dopravní spojení, veřejná prostranství středa 9. června 2021
UZ 0198/2021 13 Dodatek č. 7 k Zřizovací listině Střediska sociálních služeb Prahy 13 středa 9. června 2021
UZ 0197/2021 13 Rozšíření kompetencí člena rady Ing. Michala Drábka o oblast podpory pro dostupné družstevní bydlení středa 9. června 2021
UZ 0196/2021 13 Vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městskou částí Praha 13 a členy Zastupitelstva městské části Praha 13 středa 9. června 2021
12

M - Mimořádná schůze