(d.m.)

12
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UZ 0071/2019 5 Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 středa 19. června 2019
UZ 0070/2019 5 Technická zhodnocení budov - předávací protokoly středa 19. června 2019
UZ 0069/2019 5 Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku středa 19. června 2019
UZ 0068/2019 5 Vykoupení pozemků v k.ú. Stodůlky zastavěných stavbami a komunikacemi v majetku MČ Praha 13 středa 19. června 2019
UZ 0067/2019 5 Uzavření smlouvy o služebnosti inženýrské sítě k pozemku parc. č. 790 v k.ú. Stodůlky středa 19. června 2019
UZ 0066/2019 5 Uzavření smlouvy o služebnosti inženýrské sítě k pozemku parc. č. 1567/5 v k.ú. Stodůlky středa 19. června 2019
UZ 0065/2019 5 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě k pozemkům v k.ú. Stodůlky středa 19. června 2019
UZ 0064/2019 5 Žádosti o dotace na rozvoj sportu středa 19. června 2019
UZ 0063/2019 5 Udělení dotací v sociální oblasti pro rok 2019 středa 19. června 2019
UZ 0062/2019 5 Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 středa 19. června 2019
UZ 0061/2019 5 Rozpočtové změny za měsíce duben - květen 2019 středa 19. června 2019
UZ 0060/2019 5 Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. čtvrtletí 2019 a účetní závěrka MČ Praha 13 za 1. čtvrtletí 2019 středa 19. června 2019
UZ 0059/2019 5 1. Zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Tomáše Murňáka 2. Vznik mandátu nového člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Tomáše Krejčího středa 19. června 2019
UZ 0058/2019 4 Návrh Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 13 středa 24. dubna 2019
UZ 0057/2019 4 Personální změny ve složení výboru kontrolního ZMČ Praha 13, výboru pro životní prostředí ZMČ Praha 13, výboru pro dopravu a bezpečnost ZMČ Praha 13 středa 24. dubna 2019
UZ 0056/2019 4 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2315/21 v k.ú. Stodůlky středa 24. dubna 2019
UZ 0055/2019 4 Duplicitní vlastnictví k pozemku parc.č. 1055/9 v k.ú. Stodůlky, zastavěnému stavbou občanské vybavenosti č.p. 1593 středa 24. dubna 2019
UZ 0054/2019 4 Prodej pozemků parc. č. 2342/798 a parc. č. 2342/687 v k.ú. Stodůlky středa 24. dubna 2019
UZ 0053/2019 4 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemkům parc.č. 2235/12, parc.č. 2705/30 a parc.č. 2705/34, vše v k.ú. Stodůlky středa 24. dubna 2019
UZ 0052/2019 4 Ukončení smlouvy o poskytnutí dotace č. S/361/2018/OSP středa 24. dubna 2019
UZ 0051/2019 4 Žádosti o účelové finanční dotace na podporu dlouhodobě organizované sportovní přípravy a výchovy mládeže středa 24. dubna 2019
UZ 0050/2019 4 Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 středa 24. dubna 2019
UZ 0049/2019 4 Rozpočtové změny za měsíc březen 2019 středa 24. dubna 2019
UZ 0048/2019 4 Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2018 (roční rozbor hospodaření MČ Praha 13 za rok 2018) a roční účetní závěrka MČ Praha 13 za rok 2018 středa 24. dubna 2019
UZ 0047/2019 4 Udělení čestného občanství in memoriam panu Mirku Hoffmannovi středa 24. dubna 2019
UZ 0046/2019 4 1. Zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Bc. Libora Hadravy 2. Vznik mandátu nového člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Ing. Pavla Prokeše středa 24. dubna 2019
UZ 0045/2019 3 Strategický plán MČ Praha 13 středa 27. února 2019
UZ 0044/2019 3 Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 středa 27. února 2019
UZ 0043/2019 3 Výroční zpráva o činnosti škol a školských zařízení v působnosti správního obvodu Praha 13 za školní rok 2017/2018 středa 27. února 2019
UZ 0042/2019 3 Případ projednaný v komisi škodní a pro likvidaci majetku středa 27. února 2019
12

M - Mimořádná schůze