(d.m.)

Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UZ 0058/2019 4 Návrh Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 13 středa 24. dubna 2019
UZ 0057/2019 4 Personální změny ve složení výboru kontrolního ZMČ Praha 13, výboru pro životní prostředí ZMČ Praha 13, výboru pro dopravu a bezpečnost ZMČ Praha 13 středa 24. dubna 2019
UZ 0056/2019 4 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2315/21 v k.ú. Stodůlky středa 24. dubna 2019
UZ 0055/2019 4 Duplicitní vlastnictví k pozemku parc.č. 1055/9 v k.ú. Stodůlky, zastavěnému stavbou občanské vybavenosti č.p. 1593 středa 24. dubna 2019
UZ 0054/2019 4 Prodej pozemků parc. č. 2342/798 a parc. č. 2342/687 v k.ú. Stodůlky středa 24. dubna 2019
UZ 0053/2019 4 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemkům parc.č. 2235/12, parc.č. 2705/30 a parc.č. 2705/34, vše v k.ú. Stodůlky středa 24. dubna 2019
UZ 0052/2019 4 Ukončení smlouvy o poskytnutí dotace č. S/361/2018/OSP středa 24. dubna 2019
UZ 0051/2019 4 Žádosti o účelové finanční dotace na podporu dlouhodobě organizované sportovní přípravy a výchovy mládeže středa 24. dubna 2019
UZ 0050/2019 4 Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 středa 24. dubna 2019
UZ 0049/2019 4 Rozpočtové změny za měsíc březen 2019 středa 24. dubna 2019
UZ 0048/2019 4 Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2018 (roční rozbor hospodaření MČ Praha 13 za rok 2018) a roční účetní závěrka MČ Praha 13 za rok 2018 středa 24. dubna 2019
UZ 0047/2019 4 Udělení čestného občanství in memoriam panu Mirku Hoffmannovi středa 24. dubna 2019
UZ 0046/2019 4 1. Zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Bc. Libora Hadravy 2. Vznik mandátu nového člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Ing. Pavla Prokeše středa 24. dubna 2019
UZ 0045/2019 3 Strategický plán MČ Praha 13 středa 27. února 2019
UZ 0044/2019 3 Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 středa 27. února 2019
UZ 0043/2019 3 Výroční zpráva o činnosti škol a školských zařízení v působnosti správního obvodu Praha 13 za školní rok 2017/2018 středa 27. února 2019
UZ 0042/2019 3 Případ projednaný v komisi škodní a pro likvidaci majetku středa 27. února 2019
UZ 0041/2019 3 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 2194/1 v k.ú. Stodůlky středa 27. února 2019
UZ 0040/2019 3 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 1235/30, 1235/132, 2685/1 a 2228/2 v k.ú. Stodůlky středa 27. února 2019
UZ 0039/2019 3 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 1235/30, 1235/132, 2214/1, 2228/2 a 2685/1 v k.ú. Stodůlky středa 27. února 2019
UZ 0038/2019 3 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 165/3 a parc. č. 304/1 v k.ú. Třebonice středa 27. února 2019
UZ 0037/2019 3 Prodej nebytových jednotek vč. spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a zastavěných pozemcích podle seznamu NJ č. 12 středa 27. února 2019
UZ 0036/2019 3 Žádost o účelovou finanční dotaci na podporu kultury středa 27. února 2019
UZ 0035/2019 3 Žádost o účelovou finanční dotaci na rozvoj sportu středa 27. února 2019
UZ 0034/2019 3 Změna účelu využití finančních prostředků z prodeje TC středa 27. února 2019
UZ 0033/2019 3 Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 středa 27. února 2019
UZ 0032/2019 3 Rozpočtové změny za měsíc prosinec 2018 středa 27. února 2019
UZ 0031/2019 3 Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2020 - 2024 středa 27. února 2019
UZ 0030/2019 3 Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2019 (rozpočet hlavní činnosti, finanční plán zdaňované činnosti včetně správcovských firem, rozpočet příspěvkových organizací: ZŠ, MŠ, DDM, Rekreační objekt Kozel a rozpočet Střediska sociálních služeb) středa 27. února 2019
UZ 0029/2019 3 Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 5 středa 27. února 2019

M - Mimořádná schůze