Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Beseda o dentální hygieně

Praha13
24.05.2022
Nenechte si ujít

V obřadní síni radnice se uskutečnila beseda pro seniory na téma dentální hygieny.MČ Praha
13 v rámci aktivit místní Agendy 21 ve spolupráci s 3. Lékařskou
fakultou UK a Českou stomatologickou komorou uspořádala ve dnech 16.
a 17. května 2022 besedu pro seniory na téma dentální hygieny.

Nad akcí
převzal záštitu starosta Ing. David Vodrážka a radní Aneta Ečeková Maršálová. 

MČ Praha 13: 2022 – BESEDA O DENTÁLNÍ HYGIENĚ

Sdílejte článek