Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Bezpečnostní rady MČ Praha 13 vyhlašuje bezpečnostní opatření

Praha13
13.03.2020
Nenechte si ujít

Městská část Praha 13 omezuje provoz mateřských škol na svém území i provoz úřadu MČ, který bude řešit pouze nejnutnější záležitostiPředseda Bezpečnostní rady MČ Praha 13 dálkově svolává BR z důvodu zachování bezpečnosti a zamezení šíření viru SARS-CoV-2
a
vyhlašuje tato opatření:

I.  Provoz ÚMČ Praha 13 bude omezen:
pondělí, středa 08:00 – 16:00 hodin budou otevřeny přepážky, podatelna, pokladna, kontaktní pracoviště na odboru sociální péče a Úřad práce ČR. Ostatní dny bude ÚMČ Praha 13 pro veřejnost uzavřen.
Ostatní agendu je třeba řešit elektronickou komunikací, případně problematiku odložit na vhodnější dobu.

II.  Městská část Praha 13 zatím neruší provoz mateřských škol na svém území, pouze omezuje provoz.
Z důvodu zachování alespoň základního režimu hlídání dětí pro profese, které jsou nutné pro chod města, zůstane v každé mateřské škole otevřená alespoň jedna třída.
Prosíme rodiče, kteří nutně nemusí, aby své děti do MŠ až do odvolání nedávali.

III.  Žádá o pozastavení činnosti agendy včetně svolávání komisí Rady MČ Praha 13 a výborů ZMČ Praha 13, kterou máme v gesci. Zároveň Vás vyzývá k co nejmenší návštěvě pracovišť na ÚMČ Praha 13.

IV.  Vzhledem k nepříznivé situaci s rozšířením viru SARS-CoV-2 a v souladu s nařízením vlády ČR dle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., se ÚMČ Praha 13 bude zabývat a řešit pouze nejnutnější záležitosti související s řádným chodem městské části.

V.  Bezpečnostní rada MČ Praha 13 se schází a bude jednat operativně zejména formou dálkového přístupu (e-mail, mobilní přístroje, SMS apod.) a jednat formou per rollam.

Ing. David Vodrážka
starosta MČ Praha 13

Sdílejte článek