Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Bucharova bude od června do srpna uzavřena

Praha13
02.06.2020
Nenechte si ujít

Od 15. června do 31. srpna 2020 se změní i autobusové linkyOd 15. června do 31. srpna 2020 bude ulice Bucharova uzavřena – v úseku ul. Nárožní (sjezd z Rozvadovské
spojky)  –  Petržílkova (Tichnova)
.

Důvodem je rekonstrukce vozovky, včetně nutné opravy kanalizačních šachet. Dojde
k výkopům až do hloubky 14 metrů, proto z důvodu zajištění bezpečnosti
provozu nelze práce provádět po polovinách vozovky.
V této etapě se
slučují práce na rekonstrukci vozovky, ale i šachet, čímž se významně zkracuje
doba trvání uzavírky zhruba o polovinu.

Objízdná trasa pro autobusy vede ul. Petržílkovou, z důvodu zvýšeného provozu
především autobusové dopravy, bude v ulici zákaz zastavení, viz situační
plánek “0 etapa – vyparkování“

Objízdná trasa pro ostatní
dopravu vede ul. Jeremiášovou, Pod
hranicí, viz situační plánky „Širší dopravní vztahy 1.a – 2.b etapa“,
„Objízdné trasy 1a + 1.b etapa“, „Objízdné trasy 2.a + 2.b etapy“

Rekonstrukci provádí STRABAG, a.s., Ing. Pilát. 

Rozhodnutí o povolení uzavírky,
včetně opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodná úprava provozu na
pozemních komunikacích, vydává Magistrát hl. m. Prahy – odbor pozemních
komunikací a drah a vše bude vyvěšeno na úřední desce MČ Praha 13 ihned po
doručení na Odbor dopravy Úřadu MČ Praha 13, dle zákonných předpisů.


 

Dočasná změna tras a
zastávek autobusů v Praze 13


Širší dopravní vztahy 1.a – 2.b etapa

Objízdné trasy 1a + 1.b etapa

Objízdné trasy 2.a + 2.b etapy

Sdílejte článek