Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Dejme dětem šanci

Praha13
02.06.2022
Nenechte si ujít

Výtěžek přesáhl dvacet tisíc korun, děkujeme.Ve středu 1. 6. 2022
od 9.30 do 12.00 hodin proběhl v atriu radnice tradiční prodejní akce
Dejte dětem šanci, na které bylo možno zakoupit prázdninové kalendáře,
sportovní trička, různé reklamní předměty a také kávu s pečivem. Nákupem
každý přispěl na pomoc dětem, které odcházejí z dětských domovů do
reálného života, podpora směřuje přímo k jednotlivcům, také dětem
z Prahy 13. Na radnici se do této akce zapojili zaměstnanci a návštěvníci úřadu, výtěžek přesáhl dvacet tisíc korun.

Organizaci Dejme
dětem šanci
městská část Praha 13 dlouhodobě podporuje a velké poděkování patří všem, kteří se do letošní akce zapojili. Každý si může vybrat formu
podpory, která je pro něj přijatelná jak po stránce finanční, tak po stránce
lidské.

Více na DEJME DĚTEM
ŠANCI o.p.s. (dejmedetemsanci.cz)
 

Sdílejte článek