Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Den Země

Praha13
06.05.2022
Nenechte si ujít

V Centrál parku se uskutečnila informační kampaň ke Dni Země.V Centrálním
parku Prahy 13 dne 5. května 2022 proběhla informační kampaň ke Dni Země. Pro širokou
veřejnost, ale také pro děti ze škol a školek radnice připravila širokou paletu
soutěží a informačních stánků. 

„Den
Země si připomínáme již od roku 1970 a stále zůstává velmi aktuálním tématem.
Životem ve městech jsme se postupně vzdálili tradičnímu soužití s přírodou
a o to víc je třeba se tématům, které souvisí s životním prostředím,
věnovat. Nežijeme na naší planetě sami a k přírodě je třeba přistupovat
ohleduplně a zodpovědně,“ řekl starosta
Prahy 13 David Vodrážka

Okolí
Stodůleckého rybníka oživily informační stánky, v nichž uznávaní odborníci
věcně a současně poutavě přiblížili zájemcům desítky rozmanitých environmentálních
témat. Pro děti byly připraveny také různé soutěže se sladkými odměnami. 

„Den
Země jsme symbolicky zahájili zasazením stromu, spolu s dětmi
z místní mateřské školky. Dnešní akci tak bude u Stodůleckého rybníka
připomínat dub zimní. Den Země pořádáme každoročně, věnujeme se mnoha tématům
z péče o životní prostředí. Společně s partnery akce připomínáme
nenásilným způsobem jak široké veřejnosti, tak dětem jako významné cílové skupině,
že jsme dominující součástí života na naší planetě a že je třeba na to rozumným
způsobem myslet při každodenních činnostech,“ zdůraznila Marcela Plesníková, místostarostka Prahy 13. 

Den Země, který se konal
pod záštitou místostarostky RNDr. Marcely Plesníkové, pořádá
městská část pravidelně ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy, DDM Praha Stodůlky,
Městskou knihovnou, Spolkem Biodiverzita a Pražskými službami a.s. 

Sdílejte článek